| Autor: redakcja1

Susza rolnicza wśród zbóż i truskawek

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.

Susza rolnicza wśród zbóż i truskawek
W pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 20 maja 2019 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
 
Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -48 mm. Najniższe wartości KBW poniżej -120 mm w prezentowanym sześciodekadowym okresie wystąpiły na terenie Pojezierza Lubuskiego, w pradolinie Warciańsko-Odrzańskiej oraz w północnej części Obniżenia Milicko-Głogowskiego. Poza tym obszar o tej samej wielkości KBW notowano również na terenie Równiny Kutnowskiej oraz na Wybrzeżu Słowińskim i na Wysoczyźnie Damnickiej. Natomiast najwyższe wartości KBW wystąpiły na południu kraju oraz na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim wynoszące od -50 do powyżej 50 mm. Na przeważającym obszarze Polski notowano wartości KBW od -70 do -100 mm.
 
Susza rolnicza występuje na terenie województw:
  • Lubuskiego,
  • Pomorskiego,
  • Zachodniopomorskiego,
  • Wielkopolskiego.
Susza notowana jest w uprawach:
  • Zbóż jarych,
  • Zbóż ozimych,
  • Truskawek.
W pierwszym okresie raportowania od 21 marca do 20 maja 2019 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 68 gminach Polski (2,75% gmin kraju), wystąpiła w 4 województwach na powierzchni 0,64% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 51 62,20 17,26
2. pomorskie 123 9 7,32 0,82
3. zachodniopomorskie 113 3 2,65 0,32
4. wielkopolskie 226 5 2,21 0,59
 
Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 45 gminach Polski (1,82% gmin kraju), w 4 województwach na powierzchni 0,3% gruntów ornych.
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 38 46,34 9,17
2. zachodniopomorskie 113 3 2,65 0,19
3. wielkopolskie 226 3 1,33 0,16
4. pomorskie 123 1 0,81 0,00
 
Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w tych uprawach w 24 gminach Polski (0,97% gmin kraju), wystąpiła w 3 województwach na powierzchni 0,13% gruntów ornych.
 
 Zasięg suszy w uprawach truskawek
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 21 25,61 4,32
2. zachodniopomorskie 113 2 1,77 0,05
3. wielkopolskie 226 1 0,44 0,00
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: