| Autor: redakcja1

Trwałe użytki zielone i plantacje koniczyny

Zima nie spowodowała szkód na trwałych użytkach zielonych, a ich stan po zimie był na ogół dobry, oceniony aktualnie na poziomie roku ubiegłego.

Trwałe użytki zielone i plantacje koniczyny
Niesprzyjającym zjawiskiem dla wegetacji trwałych użytków zielonych występującym w okresie wiosny były kwietniowe chłodne dni i noce. Powodowały one gorsze krzewienie się traw oraz przejściowo mniejszą intensywność przyrostu zielonej masy.

W przekroju wojewódzkim oceny stanu łąk trwałych wahały się od 4,2 stopnia w województwie podkarpackim do 3,1 stopnia w województwie łódzkim.

W przekroju wojewódzkim oceny stanu pastwisk wahały się od 4,1 stopnia w województwie podkarpackim do 3,1 stopnia w województwie łódzkim, natomiast oceny stanu koniczyny czerwonej w czystym siewie i w mieszankach z trawami wahały się od 4,3 stopnia w województwie podkarpackim do 3,2 stopnia w województwie warmińsko-mazurskim.


Tagi:
źródło: