| Autor: redakcja1

Trwałe użytki zielone i plantacje koniczyny

Zima nie spowodowała szkód na trwałych użytkach zielonych, a ich stan po zimie był raczej dobry, oceniony aktualnie na poziomie większym niż w roku minionym.

Trwałe użytki zielone i plantacje koniczyny
Niesprzyjającym zjawiskiem dla wegetacji trwałych użytków zielonych występującym w czasie wiosny były kwietniowe chłodne dni i noce. Powodowały one gorsze krzewienie się traw oraz przejściowo mniejszą intensywność przyrostu zielonej masy.

W przekroju wojewódzkim oceny stanu łąk trwałych wahały się od 4,5 stopnia w województwie lubelskim do 3,5 stopnia w województwach: świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

W przekroju wojewódzkim oceny stanu pastwisk wahały się od 4,5 stopnia w województwie lubelskim do 3,5 stopnia w województwach: śląskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Oceny stanu koniczyny czerwonej w czystym siewie i w mieszankach z trawami wahały się od 4,5 stopnia w województwie lubelskim do 3,3 stopnia w województwie małopolskim.


Tagi:
źródło: