| Autor: mikolaj

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 r.

Departament Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego przygotował wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 roku. Na łamach Gospodarz.pl przedstawimy ocenę każdej z upraw z osobna. W części pierwszej zaczniemy jednak od zaprezentowania wniosków z analizy GUS.

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 r.
Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2013 r. przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny przedstawiają się następująco:

zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na 23,7 – 25,1 mln t, tj. o około 3% mniej do 3% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 5% mniej do około 1% więcej od średniej z lat 2006-2010;

zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na od 2,4 mln t do około 2,6 mln t, tj. o ok. 29% - 38% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i więcej – o ok. 13% - 22% od średnich zbiorów z lat 2006-2010;

produkcję warzyw gruntowych ocenia się na 4,4 mln t, tj. o blisko 3% mniej od zbiorów ubiegłorocznych, oraz o około 4% mniej od średnich zbiorów z lat 2006-2010;

− przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 3,3 mln t, tj. o około 2% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o blisko 33% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010;

zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na blisko 0,6 mln  t, tj. o około 4% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o około 14% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

Według ekspertów GUS niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim:
 • przedłużająca się zima, która uniemożliwiła terminowe rozpoczęcie wiosennych  pracpolowych oraz spowodowała znaczne opóźnienie siewów zbóż jarych,
 • bardzo późne ruszenie wegetacji roślin ozimych i trwałych użytków zielonych. Ruszenie wegetacji nastąpiło dopiero w drugiej dekadzie kwietnia  i było opóźnione w porównaniu do terminów średnich wieloletnich o około 3 tygodnie,
 • występujące w maju i czerwcu intensywne opady  deszczu, powodujące rejonami podtopienia i zalania pól,
 • lokalnie występujące ekstremalne zjawiska klimatyczne, tj. burze i nawałnice połączone z opadami gradu i silnym wiatrem. W wielu gospodarstwach rolnych odnotowano straty w uprawach rolnych i ogrodniczych oraz na trwałych użytkach zielonych,
 • mniejsza ilość stosowanych przez rolników zabiegów agrotechnicznych i uprawek pielęgnacyjnych (brak możliwości  wjazdu  na  nasiąknięte  wodą  pola)  oraz  małe wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego,
 • niedostateczne działanie środków ochrony roślin i herbicydów spowodowane trudnymi warunkami meteorologicznymi (nawracającymi deszczami),
 • zwiększone zagrożenie porażenia roślin chorobami grzybowymi spowodowane wysoką temperaturą powietrza, dużą wilgotnością oraz brakiem możliwości terminowego wykonania zabiegów ochronnych.
Korzystnie natomiast wpłynęły:
 • dobre wyrośnięcie i rozkrzewienie zbóż ozimych oraz rzepaku i rzepiku  ozimego w końcowej fazie wzrostu jesienią 2012 r.,
 • korzystne warunki zimowania zarówno zbóż ozimych jak i rzepaku ozimego – niewielkie straty zimowe i wiosenne (zaorano około 0,6% powierzchni zasianej zbóż ozimych i około 1,2% powierzchni zasianej rzepaku ozimego),
 • na ogół dobry stan ozimin po zimie,
 • znacznie wyższy areał zasiewów kukurydzy na ziarno w porównaniu do roku ubiegłego,
 • znacznie wyższy niż w ubiegłym roku areał uprawy zbóż ozimych posiadających wyższy potencjał plonotwórczy.
W bieżącym roku do zbioru rzepaku ozimego przystąpiono lokalnie w drugiej połowie lipca wykorzystując korzystne warunki pogodowe. W tym samym okresie, a nawet wcześniej rozpoczęto koszenie jęczmienia ozimego.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!