| Autor: redakcja1

Zbiory krajowego siana łąkowego

Warunki wegetacji roślinności łąkowej po zbiorze pierwszego pokosu były dobre, nie stwierdzono niedoborów wody limitujących plonowanie runi, a temperatura powietrza sprzyjała intensywnemu wzrostowi roślinności łąkowej.

Zbiory krajowego siana łąkowego
Przebieg warunków pogodowych spowodował dużą dynamikę odrostu runi łąkowej drugiego pokosu we wszystkich rejonach kraju, stąd plony i zbiory drugiego pokosu siana łąkowego były w miarę wysokie. Do zbioru drugiego pokosu siana łąkowego przystąpiono rejonami w drugiej połowie lipca, a lokalnie sianokosy z uwagi na opady przeciągnęły się do końca sierpnia.


Plony drugiego pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oszacowano na 19,5 dt/ha, a zbiory z łąk trwałych w przeliczeniu na siano z drugiego pokosu wyniosły około 5,1 mln t.


Tagi:
źródło: