| Autor: redakcja1

Zbiory z łąk trwałych

Warunki wegetacji roślinności łąkowej po zbiorze pierwszego pokosu były na ogół niesprzyjające, chociaż regionalnie zróżnicowane.

Zbiory z łąk trwałych
Zbyt mała ilość opadów w czerwcu i lipcu oraz wysokie temperatury powietrza nie sprzyjały intensywnemu wzrostowi roślinności łąkowej, stąd plony i zbiory drugiego pokosu siana łąkowego nie były wysokie. Niekorzystna aura w trakcie zbioru utrudniała dosuszanie siana i miała zły wpływ na jego wartość paszową.

Zbiór drugiego pokosu siana łąkowego lokalnie rozpoczęto w drugiej dekadzie lipca, a miejscami sianokosy z powodu opadów przeciągnęły się do końca sierpnia. Plony drugiego pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oszacowano na 18,9 dt/ha, natomiast zbiory z łąk trwałych w przeliczeniu na siano z drugiego pokosu wyniosły 4,3 mln ton.
 


Tagi:
źródło: