Porównanie cen mięsa w UE i na świecie

Według Komisji Europejskiej (KE) w styczniu 2016 r. największą zniżkę cen w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród czołowych gatunków mięsa wykazywał drób - 3,2%.

Porównanie cen mięsa w UE i na świecie

Ceny drobiu

Porównując poziom cen w skali miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa zmalała w styczniu 2016 r. w odniesieniu do grudnia ub. r. o 0,3%. W analizowanym okresie cena drobiu w krajach Wspólnoty kształtowała się w granicy 1795,60 EUR/t. Dla porównania cena drobiu na rynku globalnym wynosiła 2284,20 EUR/t - 2480,60 USD/t.

W styczniu 2016 r. cena mięsa drobiowego na rynku światowym zmniejszyła się w porównaniu z ceną ze stycznia 2015 r. o 1,4%, a względem ceny z grudnia 2015 r. zniżkowała o 0,5%. W omawianym czasie cena drobiu w Unii pozostawała na poziomie o 21% mniejszym od ceny tego gatunku mięsa na rynku globalnym.

Ceny wieprzowiny

Jak podaje FAMMU/FAPA, w styczniu 2016 r. cena wieprzowiny na rynku Wspólnoty kształtowała w granicy 1274,50 EUR/t,  a więc była o 2,1% mniejsza niż w styczniu 2015 r. Porównując poziom cen w ujęciu miesiąca okazuje się, że średnia cena tego gatunku mięsa w styczniu br. była o 1% większa niż w grudniu 2015 r. W styczniu 2015 r. cena wieprzowiny na rynku globalnym wynosiła 1227,20 EUR/t - 1332,70 USD/t, a więc była o 18,5 % niższa niż rok wcześniej i tym samym o 6,6% wyższa w odniesieniu do ceny z grudnia 2015 r. W omawianym okresie różnica w cenach wieprzowiny w Unii i na rynku światowym wynosiła +4%.

Ceny wołowiny

Poza tym, w styczniu 2016 r. cena wołowiny na rynku unijnym osiągnęła poziom 3809,90 EUR/t. Była ona o 18% większa w porównaniu z ceną tego gatunku mięsa notowaną na rynku światowym, wynoszącą 3225,20 EUR/t - 3502,60 USD/t. W ujęciu rocznym cena wołowiny w Unii wzrosła o 0,9%, a miesięcznym zmalała o 0,3%. Na rynku globalnym cena wołowiny zniżkowała o 31,3%, natomiast w skali miesiąca o 6,2%.Tagi:
źródło: