| Autor: redakcja12

Dalszy wzrost pogłowia trzody chlewnej w Polsce

W piątek 15.09 GUS opublikował dane dotyczące pogłowia trzody chlewnej według stanu na czerwiec 2017 r. Wskazują one na dalszy wzrost liczebności świń.

Dalszy wzrost pogłowia trzody chlewnej w Polsce
Według GUS w czerwcu br. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 11,35 mln sztuk i było wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. o 1,11 mln sztuk, tj. o 4,5%. To duża zmiana, choć z drugiej strony jeszcze w marcu br. tempo wzrostu było znacznie wyższe i wyniosło 7,6% wobec wcześniejszego roku. Zwiększyła się liczebność wszystkich grup struktury stada, z wyjątkiem prosiąt. W największym stopniu w relacji rocznej wzrosło pogłowie trzody chlewnej na ubój o masie 50 kg (o 8,8% do 4,32 mln sztuk) oraz warchlaków (o 6,5% do 3,28 mln sztuk).

Z kolei liczebność prosiąt obniżyła się o 3,1% do 2,85 mln sztuk. Powyższe zmiany, obserwowane już pod koniec ubiegłego roku, są wynikiem istotnej poprawy opłacalności tuczu trzody chlewnej. Według danych MRiRW w I połowie 2017 r. średnia cena żywca wyniosła 5,23 zł/kg i była o ponad 20% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. W tym samym czasie ceny pełnoporcjowych mieszanek paszowych nieznacznie (o 0,3%) obniżyły się. Tym samym relacja cen trzody chlewnej do cen pasz była o 20% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 4,75:1. Ta sytuacja zachęciła rolników do zwiększenia liczebność stad. Odnotowany w czerwcu słabszy wzrost liczby loch prośnych niż pogłowia ogółem (o 2,8% wobec analogicznego okresu przed rokiem vs. 4,5%) oraz spadek pogłowia prosiąt wskazują, że w kolejnym badaniu prawdopodobnie tempo wzrostu pogłowia trzody będzie już niższe niż obserwowane w czerwcu br. Z drugiej strony, w sytuacji utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku wieprzowiny, rosnąć może import prosiąt i warchlaków, co przełoży się również na pogłowie. W tym roku, od kwietnia do czerwca Polska zaimportowała 1,42 mln sztuk prosiąt i warchlaków, czyli o 6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jak podkreślają eksperci BGŻ BNp Paribas, wzrost pogłowia trzody chlewnej znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroście produkcji wieprzowiny, co będzie działało w kierunku niższych cen. Oczywiście są one w głównej mierze uzależnione od sytuacji w UE. Wprawdzie według Komisji Europejskiej w tym roku łączna produkcja we Wspólnocie ma być niższa niż rok wcześniej o 1% (choć już np. USDA wskazuje na jej wzrost), niemniej istotnie obniżył się też eksport produktów wieprzowych z Unii. W okresie I-VII 2017 r. był o 11% niższy r/r. Tym samym rośnie podaż wieprzowiny na rynku unijnym, a to nie pozostaje bez wpływu na ceny. Na początku września przeciętna cena żywca wieprzowego klas S i E w UE-28 wyniosła 171,5 EUR/100 kg mbs i była o 0,6% niższa niż miesiąc wcześniej, choć nadal o 3,9% wyższa niż przed rokiem.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!