Handel mięsem i jego produktami

W okresie styczeń–wrzesień 2023 r. przychody otrzymane przez krajowych przedsiębiorców ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych, tłuszczów i żywca były wyższe o 4% niż rok wcześniej i wyniosły 7,5 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Handel mięsem i jego produktami
Wywóz asortymentu drobiowego stanowił 50% wartości sprzedaży zagranicznej produktów mięsnych wraz z tłuszczami. W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. za granicę sprzedano 1,5 mln ton mięsa, przetworów i żywca drobiowego za 3,8 mld EUR, odpowiednio o 3% i o 0,5% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie do Polski sprowadzono 157 tys. ton drobiu, czyli mniej o 3% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

W okresie dziewięciu miesięcy 2023 r., w porównaniu z tym samym okresem 2022 r., tj. wzrósł o 8% wolumen eksportu produktów wołowych i cielęcych z Polski. Żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wysłano 384 tys. ton za 1,9 mld EUR, a zatem więcej o 6% niż przed rokiem. Import asortymentu wołowego i cielęcego zmalał o 12% do 47 tys. ton.

Eksport mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych oraz żywca z Polski wyniósł 436 tys. ton i był mniejszy o 11% niż w porównywalnym okresie 2022 r. Przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tego asortymentu zwiększyły się o 10% do 1,5 mld EUR. W tym czasie do Polski sprowadzono 690 tys. ton produktów wieprzowych, a więc mniej o 13% niż przed rokiem. Pozostałe 401 mln EUR przychodów pochodziło ze sprzedaży zagranicznej innych gatunków mięs, przetworów i żywca.


Tagi:
źródło: