Handel polskim mięsem

W okresie pierwszych trzech miesięcy 2019 r. przychody z polskiego eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych wyniosły 1 457 mln EUR i były o 1% wyższe niż przed rokiem.

Handel polskim mięsem
Polska utrzymuje pozycję dużego eksportera netto produktów drobiowych. W pierwszym kwartale 2019 r. wyeksportowano 420 tys. ton produktów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, a więc o 13% więcej niż przed rokiem, a wpływy uzyskane z tego tytułu były o 11% wyższe i wyniosły 699 mln EUR. Jednocześnie do kraju sprowadzono 41 tys. ton drobiu, czyli o 14% więcej niż przed rokiem za mniej o 1% do 73 mln EUR.
 
W okresie od stycznia do marca 2019 r. wyeksportowano w sumie 219 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych, a zatem o 6% więcej niż przed rokiem. Wartość wysyłki tego asortymentu wyniosła 407 mln EUR – o 2% mniej. Przywóz asortymentu wieprzowego był o 6% niższy niż przed rokiem i wyniósł 231 tys. ton za 417 mln EUR.
 
Wysyłka żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wyniósł 105 tys. ton za 350 mln EUR w stosunku do 117 tys. ton za 394 mln EUR przed rokiem. Import ukształtował się w granicy 12 tys. ton względem 13 tys. ton przed rokiem, a wydatki poniesione na zakup produktów wołowych i cielęcych osiągnęły 41 mln EUR i były o 11% niższe.


Tagi:
źródło: