Handel produktami mięsnymi

W okresie styczeń–sierpień 2022 r. przychody uzyskane przez krajowych przedsiębiorców ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były wyższe o 38% niż rok wcześniej i wyniosły 6,1 mld EUR, stanowiąc 20% wartości całego polskiego wywozu produktów rolno-spożywczych.

Handel produktami mięsnymi
W okresie ośmiu miesięcy 2022 r. wysłano 1,3 mln ton produktów drobiowych za 3,2 mld EUR, odpowiednio o 11% i 58% więcej niż przed rokiem. W tym czasie przywóz tego asortymentu był większy o 17% i osiągnął 140 tys. ton, a wydatki wzrosły o 34% do 293 mln EUR.

Za granicę sprzedano także 308 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, co daje spadek o 5%, a przychody z wysyłki wyniosły 1,5 mld EUR i zwiększyły się o 34%. Jednocześnie do kraju przywieziono 45 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego za 203 mln EUR odpowiednio więcej o 41% i 82% niż przed rokiem.

Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych był o 7% mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 431 tys. ton. Przychody z tego tytułu zwiększyły się o 11% do 1,1 mld EUR. W tym czasie do Polski sprowadzono 687 tys. ton asortymentu wieprzowego, a zatem więcej o 14% niż w porównywalnym okresie 2021 r. Wydatki poniesione na zakup produktów wieprzowych były większe o 22% i wyniosły 1,4 mld EUR. Pozostałe 225 mln EUR przychodów pochodziło ze sprzedaży innych gatunków mięs, przetworów i żywca.


Tagi:
źródło: