Handel zagraniczny mięsem

W okresie styczeń–listopad 2021 r. całkowite przychody z polskiego eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych przekroczyły 27,5 mld zł i były większe o 9% niż przed rokiem.

Handel zagraniczny mięsem
Największy udział w wartości wysyłki mięsa i przetworów miały produkty drobiowe, które sprzedano za 13,6 mld zł. Przychody z eksportu produktów wołowych i cielęcych wyniosły 7,4 mld zł, a asortymentu wieprzowego – 6,4 mld zł.

W okresie jedenastu miesięcy 2021 r. z Polski, podobnie jak rok wcześniej, wysłano 1,7 mln ton produktów drobiowych. Jednocześnie do kraju sprowadzono 170 tys. ton drobiu, czyli więcej o 13% niż w porównywalnym okresie 2020 r. Wywóz żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wyniósł 439 tys. ton i był mniejszy o 1% niż w analogicznym okresie 2020 r. Jednocześnie do kraju przywieziono 45 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, czyli o 10% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż zagraniczna żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych wyniosła 643 tys. ton i była niższa o 2% niż w okresie jedenastu miesięcy 2020 r. Import asortymentu wieprzowego do Polski zwiększył się o 4% do 857 tys. ton.


Tagi:
źródło: