Handel zagraniczny mięsem

W okresie styczeń–maj 2022 r. przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były wyższe o 37% niż rok wcześniej i wyniosły 3,7 mld EUR, stanowiąc 20% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Handel zagraniczny mięsem
Największy udział w wartości eksportu żywca, mięsa i przetworów miały produkty drobiowe, które sprzedano za 1,9 mld EUR. Przychody z wysyłki asortymentu wołowego i cielęcego wyniosły 937 mln EUR, a wieprzowego – 679 mln EUR. Pozostałe 152 mln EUR pochodziło ze sprzedaży innych gatunków mięs, przetworów i żywca.

W okresie styczeń–maj 2022 r. z Polski wy-eksportowano 789 tys. ton produktów drobiowych, czyli więcej o 8% niż przed rokiem. Jednocześnie do kraju przywieziono 82 tys. ton drobiu, o 29% więcej niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wyeksportowano 192 tys. ton, a więc mniej o 2% niż przed rokiem. Wolumen importu asortymentu wołowego i cielęcego wzrósł o 34% do 27 tys. ton.

Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych był mniejszy o 11% niż przed rokiem i wyniósł 260 tys. ton. W tym czasie do Polski sprowadzono 414 tys. ton asortymentu wieprzowego, czyli o 12% więcej niż w porównywalnym okresie 2021 r.


Tagi:
źródło: