| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny mięsem

W styczniu 2019 r. przychody z eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych z Polski wyniosły 478 mln EUR i były o 4% wyższe niż w pierwszym miesiącu 2018 r.

Handel zagraniczny mięsem
Produktów drobiowych wysłano 136 tys. ton, czyli o 11% więcej niż przed rokiem, a wpływy uzyskane z tego tytułu zwiększyły się o 8% i wyniosły 220 mln EUR. Jednocześnie do kraju sprowadzono 13 tys. ton drobiu, a więc więcej o 3% niż w styczniu 2018 r., a wydatki poniesione na import wyniosły 23 mln EUR i były o 4% niższe niż przed rokiem.
 
W styczniu 2019 r. wyeksportowano 75 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych za 141 mln EUR, tj. odpowiednio o 7% i 2% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie do kraju sprowadzono 79 tys. ton asortymentu wieprzowego, a zatem to wzrost o 1% w skali roku. Wydatki poniesione na import produktów wieprzowych były niższe o 1% niż w styczniu 2018 r. i wyniosły 139 mln EUR.
 
Eksport żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w styczniu br. wyniósł 35 tys. ton za 117 mln EUR względem 36 tys. ton przed rokiem. Import ukształtował się na poziomie 4 tys. ton i był o 29% mniejszy niż w styczniu 2018 r. Wydatki poniesione na zakup produktów wmięso, żywiec drobiowy, żywiec wieprzowy, żywiec wołowy, mięso wołowe, mięso wieprzowe, mięso drobiowe, dób, wołowina, cielęcinaołowych i cielęcych osiągnęły 13 mln EUR i były o 22% niższe niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: