Handel zagraniczny mięsem

W okresie jedenastu miesięcy 2019 r. całkowite przychody z polskiego wywozu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych wyniosły blisko 5,7 mld EUR - 24,5 mld zł i były o 3% wyższe niż przed rokiem.

Handel zagraniczny mięsem
Największy udział w wartości wysyłki mięsa i przetworów miały produkty drobiowe, których za granicę sprzedano 1,6 mln ton za 2,8 mld EUR - 12,1 mld zł. Było to więcej odpowiednio o 11% i 10% niż w porównywalnym okresie 2018 r. Jednocześnie do kraju zaimportowano 163 tys. ton drobiu, czyli o 3% więcej niż przed rokiem, a wydatki poniesione na zakup tego asortymentu wyniosły 298 mln EUR - 1,3 mld zł i były wyższe o 2%.
 
W okresie styczeń–listopad 2019 r. z Polski wysłano 689 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, a zatem mniej o 9% niż w tym samym okresie 2018 r., a przychody otrzymane z eksportu tego asortymentu zmalały o 2% do 1,5 mld EUR - 6,3 mld zł. Import produktów wieprzowych do Polski był o 12% niższy niż przed rokiem i ukształtował się na poziomie 807 tys. ton, a jego wartość osiągnęła 1,8 mld EUR - 7,7 mld zł i była o 7% większa.
 
Żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wysłano 437 tys. ton, a zatem o 2% mniej niż w tym samym okresie 2018 r. Przychody z eksportu wyniosły 1,4 mld EUR - 6,1 mld zł i były mniejsze o 5% niż przed rokiem. Jednocześnie do kraju sprowadzono 43 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, tj. o 12% mniej niż w porównywalnym okresie 2018 r. Wartość importu wyniosła 148 mln EUR - 635 mln zł i była o 14% niższa.


Tagi:
źródło: