| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny polskim mięsem

W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2019 r. przychody z polskiego eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych wyniosły 945 mln EUR i były o 4% wyższe niż przed rokiem.

Handel zagraniczny polskim mięsem
Polska utrzymuje pozycję sporego eksportera netto produktów drobiowych. W okresie styczeń–luty 2019 r. wysłano 275 tys. ton produktów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, czyli o 15% więcej niż przed rokiem, a wpływy otrzymane z tego tytułu były o 11% większe i wyniosły 450 mln EUR. Jednocześnie do kraju sprowadzono więcej o 14% do 27 tys. ton drobiu za 47 mln EUR, tj. o 2% więcej.
 
W styczniu i w lutym 2019 r. wyeksportowano w sumie 146 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych za 272 mln EUR, odpowiednio o 10% i 3% więcej niż przed rokiem. Import asortymentu wieprzowego był o 1% niższy niż przed rokiem i wyniósł 155 tys. ton za 274 mln EUR.
 
Eksport żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wyniósł 67 tys. ton za 224 mln EUR względem 72 tys. ton za 242 mln EUR przed rokiem. Import ukształtował się na poziomie 4 tys. ton w odniesieniu do 9 tys. ton przed rokiem, a wydatki poniesione na zakup produktów wołowych i cielęcych osiągnęły 27 mln EUR i były o 13% niższe.


Tagi:
źródło: