| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny polskimi produktami mięsnymi

W miesiącach styczeń–maj 2020 r. łączne przychody otrzymane z eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych wyniosły 10,6 mld zł względem 11 mld zł przed rokiem.

Handel zagraniczny polskimi produktami mięsnymi
Jednocześnie wydatki poniesione na przywóz zwiększyły się o 8% do 4,8 mld zł. W pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. wyeksportowano 702 tys. ton produktów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, a więc mniej o 6% niż przed rokiem, a wartość ich wywozu wyniosła 5 mld zł i była niższa o 8%. Jednocześnie do Polski sprowadzono 59 tys. ton drobiu, czyli mniej o 26% niż przed rokiem za 469 mln zł, tj. spadek o 24%.
 
Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych wyniósł 278 tys. ton w ekwiwalencie tusz, a zatem mniej o 3% niż w porównywalnym okresie 2019 r. Przychody z wysyłki tego asortymentu zwiększyły się o 1% do 3 mld zł. W tym czasie do Polski sprowadzono mniej o 6% do 368 tys. ton produktów wieprzowych za 4 mld zł, tj. więcej o 16%.
 
W czasie styczeń–maj 2020 r. w ekwiwalencie tusz za granicę sprzedano 184 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, czyli mniej o 3% niż przed rokiem, a przychody z wysyłki uległy spadkowi o 5% do 2,6 mld zł. Import ukształtował się w granicy 18 tys. ton i był mniejszy o 13% niż w porównywalnym okresie 2019 r., a wydatki poniesione na zakup produktów wołowych i cielęcych zmalały o 19% do 264 mln zł.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!