Handel zagraniczny produktami mięsnymi

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w 2022 r. przychody otrzymane przez przedsiębiorców ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były wyższe o 38% niż rok wcześniej i wyniosły 9,8 mld EUR, stanowiąc 21% wartości całego polskiego wywozu produktów rolno-spożywczych.

Handel zagraniczny produktami mięsnymi
W 2022 r. wysłano ponad 2 mln ton produktów drobiowych, czyli więcej o 8% niż w 2021 r., a przychody z wysyłki zwiększyły się o 54% do 5,1 mld EUR. W tym czasie import asortymentu drobiowego zwiększył się o 12% i osiągnął 214 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 37% do 464 mln EUR.

Za granicę sprzedano też 474 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, co daje spadek o 2%, a przychody z wysyłki wyniosły blisko 2,4 mld EUR i wzrosły o 31%. Jednocześnie do kraju przywieziono 69 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego, tj. o 21,5% więcej niż w 2021 r. za 315 mln EUR, co oznacza wzrost o 54%.

Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych był niższy o 6,5% niż w 2021 r. i wyniósł 656 tys. ton. Przychody z tego tytułu wzrosły o 17% do 1,8 mld EUR. W tym czasie import asortymentu wieprzowego do Polski przekroczył 1 mln ton i był większy o 6% niż w 2021 r. Wydatki poniesione na zakup produktów wieprzowych wzrosły o 29,5% do 2,2 mld EUR.

Pozostałe 0,5 mld EUR przychodów z eksportu produktów mięsnych pochodziło ze sprzedaży innych gatunków mięs, przetworów, żywca i tłuszczów zwierzęcych.


Tagi:
źródło: