Ryby

 • 2015-08-03

  Wyższe połowy ryb z Bałtyku

  W maju 2015 r. połowy ryb na Bałtyku były większe niż w analogicznym czasie roku poprzedniego o 36% i wyniosły 14,5 tys. ton - podaje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2015-08-01

  Przetwórstwo ryb bałtyckich (I-IV 2015)

  Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego zatrudniających powyżej 49 osób wyniosła w okresie styczeń-kwiecień 2015 r. 142 tys. ton i była o 3,3% wyższa niż rok wcześniej - podaje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2015-07-31

  KE analizuje liczebność stada dorszy w Bałtyku

  Sekretarz stanu Kazimierz Plocke, odnosząc się do niedawno opublikowanego doradztwa naukowego Międzynarodowej Rady ds. Badań Morza (ICES) na rok 2016, w specjalnym liście skierowanym do komisarza ds. środowiska, spraw morskich i rybołówstwa Komisji Europejskiej Karmenu Velli zwrócił uwagę na kwestie dotyczące raportów ICES dla stada wschodniego i stada zachodniego dorsza bałtyckiego.

 • 2015-07-27

  Przetwórstwo ryb bałtyckich (Q1 2015)

  Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego zatrudniającego powyżej 49 osób wyniosła w I kwartale 2015 r. 96 tys. ton, a więc była o 6,5% niższa niż rok wcześniej – podaje Krzysztof Hryszko w czerwcowym wydaniu Rynku Rolnego.

 • 2015-07-23

  Połowy ryb bałtyckich (I-IV 2015)

  W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 64 tys. ton i były o 2,1% wyższe niż w tym samym czasie roku poprzedniego – podaje Krzysztof Hryszko w czerwcowym wydaniu Rynku Rolnego.

 • 2015-07-22

  Wysokość dodatkowych kwot połowowych do odłowienia w 2015 r.

  Poniżej podajemy informacje na temat wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2015 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

 • 2015-07-16

  ARiMR: Udane lata dla polskiego sektora rybackiego w UE

  Od 2004 roku, czyli od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i objęcia kraju instrumentami wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej, w naszym sektorze rybackim nastąpiły imponujące zmiany.

 • 2015-06-24

  „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

  Prowadzone są intensywne prace w celu możliwie najszybszego wdrożenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020. Projekt Programu został oficjalnie przekazany Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Program zakłada wsparcie w nowej perspektywie finansowej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), który zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w...

 • 2015-06-23

  65-lecie Polskiego Związku Wędkarskiego

  W 2015 roku Polski Związek Wędkarski obchodzi 65-lecia działalności. Jest to największe stowarzyszenie polskich wędkarzy, które kontynuuje ponad 135-letnią tradycję zorganizowanego wędkarstwa polskiego. Wędkarstwo to w Polsce najbardziej masowe hobby, to rekreacja i wypoczynek, a także sport i wychowywanie młodych pokoleń w poszanowaniu dla środowiska.

 • 2015-06-19

  Do polskiego sektora rybackiego trafiło ponad 5 mld zł

  - Pieniądze te zostały dobrze wykorzystane, co zaowocowało wielkimi zmianami w tym sektorze polskiej gospodarki - ocenił Andrzej Gross prezes ARiMR w gospodarstwie rybackim "Gosławice" pod Koninem, podczas konferencji prasowej, podsumowującej wyjazd studyjny dziennikarzy, w czasie którego zaprezentowane zostały trzy inwestycje wykonane w ramach PO RYBY 2007-2013.

 • 2015-05-20

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wejście w życie tej ustawy umożliwi realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

 • 2015-05-13

  Zmiana ustawy o organizacji rynku rybnego

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2015-04-29

  PE za zrównoważonymi połowami w Bałtyku

  Wieloletni plan dla dorsza bałtyckiego, szprota i śledzia, został przyjęty przez Parlament Europejski we wtorek, 28 kwietnia 2015 r. Jest to pierwszy plan w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (CFP), która weszła w życie w 2014, opierający się na wieloletnim zarządzaniu zasobami, co przeciwieństwie do planów rocznych, powinno dać rybakom, korzystną dla nich przewidywalność....
Ryby