Ryby

 • 2017-11-14

  Czy wystarczy karpia na święta?

  Hodowla karpia w Polsce ma wielowiekową tradycję. Największą ilość karpia hoduje się w województwie lubelskim, wielkopolskim i opolskim. Tegoroczne odłowy, które znajdują się na półmetku nie napawają jednak optymizmem ani hodowców ryb, ani konsumentów, u których karp króluje na świątecznym stole.

 • 2017-10-24

  Pogorszyła się sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przetwórstwa ryb

  W I półroczu 2017 r. duże i średnie zakłady (zatrudnienie powyżej 9 osób) zanotowały stratę netto w wysokości 41 mln zł względem 38 mln zł zysku odnotowanego rok wcześniej. Było to między innymi wynikiem wzrostu udziału kosztów finansowych w przychodach oraz zwiększenia się kosztów materiałowo-surowcowych.

 • 2017-10-23

  Ceny detaliczne ryb

  W okresie styczeń-sierpień 2017 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów wzrosły.

 • 2017-10-20

  Rynek ryb

  W okresie styczeń-sierpień 2017 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 102,0 tys. ton i były o 5,6% mniejsze niż w porównywalnych miesiącach roku poprzedniego.

 • 2017-10-12

  Kolejny rejs: Znakowanie dorszy bałtyckich zakończone!

  W dniach 5–8 października br. przeprowadzono drugie w tym roku, a czwarte od początku trwania projektu TABACOD znakowanie dorszy bałtyckich. Dorsze oznakowano na statku badawczym MIR-PIB „Baltica” w rejonie Zatoki Gdańskiej zgodnie z ustaleniami międzynarodowego projektu badawczego TABACOD współrealizowanego przez instytuty badawcze z Dani, Szwecji i Niemiec, a finansowanego przez...

 • 2017-10-04

  Nadchodzi kolejna szansa na odtworzenie dawnego bogactwa Morza Bałtyckiego

  Morze Bałtyckie, podobnie jak inne akweny Unii Europejskiej, trapi problem przełowienia, czyli nadmiernej eksploatacji ryb. Unijni ministrowie ds. rybołówstwa mają możliwość, ale i obowiązek zakończenia wieloletniej historii nadmiernych połowów i przywrócenia dawnego bogactwa ryb Bałtyku. Wkrótce odbędzie się Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w sprawie limitów...

 • 2017-09-22

  Ceny ryb i ich przetworów

  W I półroczu 2017 r. ceny większość podstawowych dla polskiego rynku gatunków ryb i owoców morza na świecie ponownie rosły, w tym najbardziej łososi, makreli i dorszy.

 • 2017-09-21

  Połowy ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-lipiec 2017 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 96,7 tys. ton i były o 5,9% mniejsze niż w porównywalnych miesiącach roku poprzedniego.

 • 2017-09-04

  Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

  PREZES AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA wydał ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

 • 2017-09-01

  Połowy na Bałtyku

  Komisja przyjęła wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2018. Polscy rybacy będą mogli wyłowić więcej śledzia, a mniej dorsza. Zwiększono także kwoty połowowe łososia.

 • 2017-08-11

  Kontrola i egzekwowanie

  OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 3 - Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie", na realizację operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 lit. f rozporządzenia...

 • 2017-07-30

  Większy eksport ryb, owoców morza oraz ich przetworów

  W okresie styczeń-kwiecień 2017 r. eksport ryb, owoców morza oraz ich przetworów wyniósł 179,2 tys. ton o wartości 2,75 mld zł i był odpowiednio o 10,8 i 11,8% większy niż rok wcześniej.

 • 2017-07-27

  Spadek połowów ryb

  W okresie styczeń-maj 2017 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 86,4 tys. ton i były o 0,3% mniejsze niż w analogicznych miesiącach roku 2016.
Ryby