Krajowa produkcja żywca rzeźnego ogółem

W 2017 r. krajowa produkcja żywca rzeźnego ogółem wyniosła 6857,3 tys. ton i była większa od otrzymanej w 2016 r. o 3,6%.

Krajowa produkcja żywca rzeźnego ogółem
Zwyżka produkcji żywca rzeźnego był wynikiem zwiększenia w ujęciu roku produkcji prawie wszystkich grup zwierząt przeznaczonych na rzeź, w tym żywca wołowego o 12,2% do 1090,6 tys. ton, drobiowego o 3,3% do 3307,5 tys. ton, wieprzowego o 0,8% do 2428,1 tys. ton, baraniego o 2,5% do 2,9 tys. ton, króliczego o 1,8% do 5,8 tys. ton i koziego o 73,7% do 33 ton. Zaobserwowano jednocześnie spadek produkcji żywca cielęcego o 60,4% do 2,4 tys. ton i końskiego o 13,9% do 20 tys. ton.
 
W przeliczeniu na mięso, tj. wraz z tłuszczami, ale bez podrobów, produkcja żywca wynosiła 4815,1 tys. ton w wadze poubojowej ciepłej (wbc), czyli o 3,1% więcej niż przed rokiem.
 
W 2017 r. wystąpiło ujemne saldo obrotów handlu zagranicznego żywymi zwierzętami, tj. świnie i bydło, w tym cielęta. Import trzody chlewnej w 2017 r. zwiększył się w odniesieniu do 2016 r. o 7,1%, w tym świń o wadze do 50 kg wzrósł o 5,8%. Średnia waga sprowadzanych zwierząt wynosiła 32,3 kg.


Tagi:
źródło: