| Autor: redakcja11

Bilans cen mięsa w UE i na świecie w kwietniu 2016 r.

Jak podaje Komisja Europejska (KE) w kwietniu 2016 r. największy spadek cen w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina -11,4%. Tym samym porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa zwiększyła się w kwietniu 2016 r. w stosunku do marca br. o 0,2%.

Bilans cen mięsa w UE i na świecie w kwietniu 2016 r.

Ceny wieprzowiny

Jak podaje FAMMU/FAPA, w analizowanym czasie średnia cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 1275,70 EUR/t. Z kolei średnia cena wieprzowiny na rynku światowym wynosiła 1287,20 EUR/t (1459,50 USD/t). W kwietniu 2016 r. średnia cena tego mięsa na rynku światowym wzrosła w porównaniu ze średnią ceną z kwietnia 2015 r. o 5,2%, natomiast w odniesieniu do ceny z marca br. zwyżkowała aż o 30,5%. W omawianym okresie cena wieprzowiny w Unii była o 1% niższa od ceny na rynku światowym.

Ceny wołowiny

W czwartym miesiącu 2016 r. średnia cena wołowiny na rynku Wspólnoty kształtowała się na poziomie 3681,20 EUR/t, tj. była o 2,4% niższa niż w kwietniu 2015 r. Analizując poziom cen w relacji miesięcznej okazuje się, że średnia cena tego gatunku mięsa w kwietniu br. była niższa o 1,5% niż w marcu br. W kwietniu 2016 r. średnia cena wołowiny na rynku światowym wynosiła 3444,30 EUR/t (3905,50 USD/t),i tym samym była mniejsza o 17,4 % niż rok wcześniej, i jednocześnie o 0,5% wyższa w stosunku do ceny z marca 2016 r. W omawianym okresie różnica w cenach wieprzowiny w Unii i na rynku światowym wynosiła +7%.

Ceny drobiu

Co więcej w kwietniu 2016 r. średnia cena mięsa drobiowego na rynku unijnym osiągnęła poziom 1776,80 EUR/t. Była ona o 18% niższa w odniesieniu do średniej ceny tego gatunku mięsa notowaną na rynku światowym, wynoszącą 2168,80 EUR/t (2459,30 USD/t). W ujęciu rocznym średnia cena drobiu w Unii obniżyła się o 5,8%, natomiast miesięcznym o 0,7%. Na rynku światowym średnia cena tego gatunku mięsa r/r zniżkowała o 2,9%, a m/m utrzymała się na nie zmienionym poziomie. Tagi:
źródło: