Pogłowie świń i bydła

W grudniu 2022 r., według wstępnych danych GUS, pogłowie świń w Polsce zmalało się o 6% w stosunku do grudnia 2021 r. i wyniosło 9 624 tys. sztuk.

Pogłowie świń i bydła
Największy spadek liczebności nastąpił w przypadku prosiąt – o 11,8% i świń na chów o wadze 50 kg i więcej – o 9,4%, w tym loch prośnych – o 6,7%. Stado warchlaków obniżyło się o 8,3%, a trzody chlewnej na ubój (tuczniki) – o 1,1%.

Według stanu w grudniu 2022 r. pogłowie bydła łącznie wzrosło o 1,1%, w porównaniu z grudniem 2021 r. i liczyło 6 448 tys. sztuk. Zwyżkę zaobserwowano w przypadku cieląt o 7% i bydła w wieku 2 lat i więcej – o 6%. Stado młodego bydła w wieku 1–2 lat zmniejszyło się o 11,3%, a krów – o 5,1%.


Tagi:
źródło: