| Autor: redakcja1

Polski handel mięsem, żywcem i przetworami mięsnymi (I-VI 2013)

W I połowie 2013 r. saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 907,2 mln EUR – podaje FAMMU/FAPA.

Polski handel mięsem, żywcem i przetworami mięsnymi (I-VI 2013)
Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, a ukształtował się w granicach 278,6 mln EUR.

W omawianym czasie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 201,6 tys. ton, a jego wartość ukształtowała się na poziomie 413,1 mln EUR.
 
Import mięsa wieprzowego do Polski był o 0,7% niższy w odniesieniu do I półrocza 2012 r., a zatem wyniósł 289,4 tys. ton. Wartość tego przywozu osiągnęła pułap ponad 600 mln EUR. Bilans handlu wieprzowiną ukształtował się zatem na ujemnym poziomie -187 mln EUR.
 
W I połowie 2013 r. Polska wysłała również blisko 103 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego, co daje spadek o 11,5% i wartych 346,5 mln EUR oraz 25,5 tys. ton mrożonej wołowiny, gdzie wzrost wyniósł 17%, a wartość 88,7 mln EUR. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się w granicy -170,2 mln EUR.
 
O zwiększeniu się ujemnego salda w handlu żywcem zadecydował spory wzrost wartości importu żywej trzody chlewnej, przy jednoczesnej obniżce eksportu wartości bydła i żywca wieprzowego. W omawianym czasie wysłano żywiec wołowy o wartości 35,4 mln EUR, co oznacza 29% zniżkę w ujęciu rocznym. W odniesieniu do żywca wieprzowego wartość eksportu zmalała o 42% do 7,9 mln EUR.
 
Żywiec wieprzowy trafiał głównie:
  • na Węgry - 23 tys. sztuk, czyli to blisko 50% eksportu,
  • na Ukrainę - 7 tys. sztuk, 15% udział w eksporcie,
  • do Słowacji - 7 tys. sztuk, 15% udział w eksporcie,
  • na Litwę - 5 tys. sztuk, 11% udział w eksporcie,
  • do Czech - 2,5 tys. sztuk,
  • a także do Włoch, Gruzji, Francji i Holandii.
W omawianym czasie sprowadzono do Polski świnie o wartości ponad 191 mln EUR, czyli o 50% wyższej niż przed rokiem.
 
Wartość importu drobiu wzrosła o 20% do 45,4 mln EUR. Żywiec wieprzowy importowano do Polski przede wszystkim z Danii - 1,2 mln sztuk, Niemiec - 548 tys. sztuk, Holandii, Litwy i Łotwy. W analizowanym okresie Polska wyeksportowała prawie 109 tys. ton przetworów mięsnych, a zatem nieznacznie więcej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym wysyłka tych towarów zwiększyła się o 5% do 324,7 mln EUR.
 
W I półroczu 2013 r. wyeksportowano z Polski 26,7 tys. ton kiełbas o wartości 70,4 mln EUR. Kiełbasy wysyłano głównie do Wielkiej Brytanii, Słowacji, Irlandii, Niemiec, Czech, Danii, na Węgry, Litwę oraz do wielu innych krajów. W tym przedziale czasowym import przetworów do Polski wyniósł 12,2 tys. ton i był o ponad 9% wyższy niż przed rokiem. Wartość tych zakupów wzrosła o 13,6% do prawie 52 mln EUR.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!