Polski handel zagraniczny produktami mięsnymi

W okresie styczeń–wrzesień 2022 r. przychody otrzymane przez krajowych przedsiębiorców ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były o 39% większe niż rok wcześniej i wyniosły 7 mld EUR, stanowiąc 20% wartości całego polskiego eks-portu produktów rolno-spożywczych.

Polski handel zagraniczny produktami mięsnymi
W okresie trzech kwartałów 2022 r. wyeksportowano blisko 1,5 mln ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek) za 3,7 mld EUR (17,2 mld zł), odpowiednio o 10% i 57% więcej niż przed rokiem. W tym czasie import tego asortymentu był wyższyo 14% i osiągnął 159 tys. ton, a wydatki wzrosły o 36%, do 339 mln EUR.

Za granicę sprzedano również 352 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, co daje spadek o 3%, a przychody z wywozu wyniosły 1,7 mld EUR i wzrosły o 35%. Jednocześnie do kraju przywieziono 51 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego za 230 mln EUR, a więc odpowiednio więcej o 38% i 76% niż przed rokiem.

Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych był o 7% niższy niż rok wcześniej i wyniósł 489 tys. ton (w ekwiwalencie tusz). Przychody z tego tytułu zwiększyły się o 14% do 1,3 mld EUR. W tym czasie do Polski sprowadzono 770 tys. ton asortymentu wieprzowego, tj. więcej o 12% niż w porównywalnym okresie 2021 r. Wydatki poniesione na zakup produktów wieprzowych były o 25% większe i wyniosły 1,6 mld EUR. Pozostałe 260 mln EUR przychodów z eksportu tej grupy towarowej pochodziło ze sprzedaży innych gatunków mięs, przetworów i żywca.


 


Tagi:
źródło: