Prace w pasiece i zagrodzie w czerwcu

Czerwiec jest miesiącem, w którym w należy zabezpieczyć odpowiednią ilość pasz wynikającą z rocznego zapotrzebowania wszystkich grup zwierząt w gospodarstwie prowadzącym racjonalną hodowlę zwierząt.

Prace w pasiece i zagrodzie w czerwcu

Prace w chlewni i oborze

W tym czasie przystępuje się do opracowania bilansu pasz. Nim jednak tego się dokona ustala się, jaka liczba zwierząt gospodarskich w poszczególnych grupach pojawi się w obrębie roku. Na podstawie gatunku, wieku i rasy oblicza się ilość pasz i ich rodzaje.

Po ustaleniu zapotrzebowania na poszczególne rodzaje pasz w gospodarstwie dokonuje się wyboru gatunków roślin pastewnych, które będą uprawiane w gospodarstwie. Na podstawie uzyskiwanych plonów roślin oblicza się zasoby paszowe gospodarstwa pozwalające na porównanie zapotrzebowania z możliwościami jego pokrycia.

Krowy dojne powinno się dokarmiać, dba się również o młode, gdyż w celu utrzymania wysokiej wydajności i dobrej kondycji sama trawa nie wystarczy. W tym okresie zasila się łąki i pastwiska nawozami, a także magazynuje się paszę na zimę.

 
Prace w pasiece
 
Rodziny pszczele szybko się rozwijają, gdyż matki składają teraz najwięcej jaj. Stosuje się w tym miesiącu zabiegi przeciwrojowe, a także systematycznie poszerza się gniazda, zwiększa wentylację w ulu oraz dostarcza rodzinom stałej budowy plastrów. Po odwirowaniu miodu majowego, daje się magazyny miodowe i nadstawki na pożytek z akacji i lipy. Czasem w czerwcu może pojawić się spadź.

To także doskonały miesiąc do przeprowadzania wymiany matek starych i mało wartościowych na młode zarówno zakupione lub wyhodowane we własnej pasiece.


Tagi:
źródło: