Prace w pasiece i zagrodzie w lipcu

W lipcu prowadzi się w gospodarstwie racjonalną hodowlę i chów. W związku z czym należy zabezpieczyć właściwą ilość pasz związaną z rocznym zapotrzebowaniem wszystkich grup zwierząt.

Prace w pasiece i zagrodzie w lipcu
Prace w chlewni i oborze

W celu opracowania bilansu pasz, należy ustalić jaka liczba zwierząt gospodarskich w poszczególnych grupach będzie w obrębie roku. Na podstawie gatunku, wieku i rasy ustala się ilość pasz i ich rodzaje.

Po obliczeniu popytu na poszczególne rodzaje pasz w gospodarstwie trzeba zaplanować listę gatunków roślin pastewnych już uprawianych lub tych do uprawy. Na podstawie osiąganych plonów roślin oblicza się zasoby paszowe gospodarstwa, które pozwalają na porównanie zapotrzebowania z możliwościami jego pokrycia.

Krowy dojne należy dokarmiać, dba się również o młode, przy czym powinno wziąć się pod uwagę fakt, że dla utrzymania wysokiej wydajności i dobrej kondycji sama trawa nie wystarczy. Zasila się łąki i pastwiska nawozami, a także gromadzi paszę na zimę.
 
Prace w pasiece
 
W lipcu kończy się pożytek główny, a kwitnące później chwasty dostarczają nektaru i pyłku tylko na potrzeby własne rodziny pszczelej. W tych ulach, gdzie matka kwalifikuje się do wymiany to się jej dokonuje na młodą i do tego najlepiej unasienioną. Po odwirowaniu miodu oraz przy braku czerwiu w plastrach, powinno się przeprowadzać odymianie przeciw warrozie lub zawiesić paski nasączone lekiem. Po miodobraniu wykonuje się szczegółowy przegląd pasieki, w trakcie którego kontroluje siłę rodziny, jakość matek, ilość i jakość czerwiu oraz stan zapasów i pierzgi. Należy też dobrać najodpowiedniejsze plastry do zimowli oraz wstępnie ułożyć gniazda zimowe. Jeśli pożytek już się skończył to przystępuje się do podkarmiania odmładzającego poprzez podawanie małych porcji rzadkiego syropu.
 


Tagi:
źródło: