Prace w zagrodzie i pasiece w marcu

W marcu zakwitają pierwsze rośliny pyłkodajne i przy ciepłej pogodzie pszczoły intensywnie znoszą do ula obnóża.

Prace w zagrodzie i pasiece w marcu

Prace w pasiece

Jeśli w ulach jest dostateczna ilość zapasów, to dopływ pyłku powoduje intensywne czerwienie matek pszczelich. Jeżeli są zmagazynowane plastry z pierzgą, to powinno się je możliwie najszybciej włożyć do uli w pobliże czerwiu. Rodziny utrzymuje się ciepło i kontroluje ilość pokarmu. Wzmożone czerwienie powoduje większe niż zimą zużycie pokarmu, co może zakończyć się śmiercią rodziny - zwykle najsilniejszej. Jeżeli stwierdzi się brak pokarmu, to należy zapasy pokarmu szybko uzupełnić - najlepiej w postaci ciasta miodowo-cukrowego. Pokarm płynny w postaci syropu może być zawodny i przy spadku temperatury fermentować w ramkach.

Prace w zagrodzie

Prowadzi się wiosenne porządkowanie obejścia. Bieli budynki inwentarskie np. mlekiem wapiennym.
 Tagi:
źródło: