| Autor: redakcja1

Program „Zero tolerancji” (2-29.08.2016)

W dniach 2 - 29 sierpnia 2016r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 250 kontroli w rzeźniach, 433 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 31 w chłodniach składowych, 228 w punktach skupu zwierząt, 131 u pośredników w handlu zwierzętami, 272 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 847 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2 192 kontrole.

Program „Zero tolerancji” (2-29.08.2016)

Zero tolerancji

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 2 - 29 sierpnia 2016r. kontroli ujawniono 21 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz skupu, pośrednictwa w obrocie, handlu i transportu zwierząt. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 2 - 29 sierpnia 2016r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 15 kar pieniężnych na łączną sumę 14 600 zł (nałożenie 2 kolejnych jest w toku), 9 spraw przekazano do organów ścigania, 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego, 1 sprawę przekazano do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
 
W związku z powyższym w okresie 2 - 29 sierpnia 2016r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 25 kar pieniężnych na łączną sumę 47 900 zł, nałożenie 5 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 22 mandaty na łączną kwotę 4 300 zł;
  • 11 spraw przekazano do organów ścigania;
  • wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 3 kolejnych jest w toku;
  • 2 sprawy przekazano właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii;
  • 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego;
  • w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie.


Tagi:
źródło: