| Autor: redakcja1

Program „Zero tolerancji” (5.07-1.08.2016)

W dniach 5 lipca – 1 sierpnia 2016r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 268 kontroli w rzeźniach, 539 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 34 w chłodniach składowych, 201 w punktach skupu zwierząt, 132 u pośredników w handlu zwierzętami, 524 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 870 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2 568 kontroli.

Program „Zero tolerancji” (5.07-1.08.2016)
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 5 lipca – 1 sierpnia 2016 r. kontroli ujawniono 23 prowadzone nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji, składowania i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz transportu zwierząt.

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 5 lipca – 1 sierpnia 2016r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 12 kar pieniężnych na łączną sumę 12 600 zł (nałożenie 11 kolejnych jest w toku), 4 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.

 
W związku z powyższym w okresie 5 lipca – 1 sierpnia 2016 r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 21 kar pieniężnych na łączną sumę 51 600 zł, nałożenie 16 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 24 mandaty na łączną kwotę 4 850 zł;
  • 5 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku;
  • wydano 3 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 2 kolejnych jest w toku;
  • przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.
 


Tagi:
źródło: