| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (02.05.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (02.05.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 26.04 – 2.05.2021 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za trzodę chlewną dostawcy otrzymywali 5,03 zł/kg, czyli mniej o 3,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% niż przed miesiącem. Żywiec ten był również o 15% tańszy niż przed rokiem. Ten sam kierunek zmian obserwowany jest w UE. W omawianym tygodniu cena świń rzeźnych klasy E w UE wyniosła 154,45 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem oraz o 13% niż przed rokiem. W Polsce cena żywca tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 144,75 EUR/100 kg i była o 9,70 EUR mniejsza od ceny w UE, o 3,58 EUR niż na rynku niemieckim oraz o 16,90 EUR niż w Danii.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W ślad za spadkiem cen skupu tanieją elementy wieprzowe w zakładach mięsnych. W dniach 26.04 – 2.05.2021 r. półtusze wieprzowe sprzedawano po 7,30 zł/kg, czyli taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu. Cena półtusz była niższa o 9% niż przed miesiącem oraz o 17% niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Na przełomie kwietnia i maja br. na rynku krajowym odnotowano nieznaczne zmiany cen żywca wołowego. Bydło rzeźne kupowano po 7,04 zł/kg względem 7,05 zł/kg tydzień wcześniej. Cena żywca była wyższa o 4% niż przed miesiącem oraz o 18,5% niż przed rokiem. W UE cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 utrzymała się na poziomie sprzed tygodnia wynoszącym 374,95 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Był to poziom cen większy niż przed miesiącem oraz rokiem odpowiednio o 1% i o 7%. Cena żywca tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 331,15 EUR/100 kg i była niższa o 12% niż w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Na rynku krajowym zakłady mięsne sprzeda-wały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,65 zł/kg, o 4% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ćwierćtusz utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca, ale była o 7% wyższa niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 26.04 – 2.05.2021 r., w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, zaobserwowano 2% wzrost cen zakupu kurcząt brojlerów. Cena tego żywca wyniosła 3,86 zł/kg i była wyższa o 4% niż przed miesiącem oraz o 31,5% niż przed rokiem. Za indyki dostawcy uzyskiwali 5,91 zł/kg, czyli więcej o 1,5% niż tydzień wcześniej oraz o 5% niż przed miesiącem. Cena zakupu kaczek brojlerów ukształtowała się w granicy 4,74 zł/kg względem 4,75 zł/kg w poprzednim tygodniu. Żywiec kaczy był droższy o 2% niż przed miesiącem oraz o 9,5% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
Tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 6,86 zł/kg, tj. drożej o 5% niż tydzień wcześniej oraz o 9% niż przed miesiącem. Cena tuszek kurcząt była ponad dwukrotnie wyższa od ceny notowanej przed rokiem (3,40 zł/kg). Tuszki indyków sprzedawano po 9,86 zł/kg, czyli taniej o 12% niż w poprzednim tygodniu oraz o 7% niż przed miesiącem. Jednocześnie tuszki indyków były droższe o 15% niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.


Tagi:
źródło: