| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (03.06.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (03.06.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Na rynku krajowym od trzech tygodni drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 28.05 – 3.06.2018 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW nabywały świnie rzeźne po 4,67 zł/kg, czyli w cenie wyższej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 4,5% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była jednak o 17,5% mniejsza niż w analogicznym tygodniu 2017 r.
 
Podobny kierunek zmian cen notowany jest na rynku unijnym. Na przełomie maja i czerwca 2018 r. w UE za żywiec wieprzowy kl. E dostawcy otrzymywali 144,29 EUR za 100 kg, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu, o 2% niż miesiąc wcześniej, ale o 18% mniej niż przed rokiem. W Polsce cena żywca tej klasy wyrażona w walucie unijnej wynosiła 142,24 EUR za 100 kg i była o 1% niższa niż w UE. Najmniej za żywiec otrzymywali uzyskiwali z Belgii i Danii, a najwięcej – na Cyprze i w Portugalii.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W dniach 28.05 – 3.06.2018 r. półtusze wieprzowe zbywano po 6,74 zł/kg, a więc drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż przed miesiącem. Cena półtusz była o 17% mniejsza niż rok wcześniej.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Krajowa cena żywca wołowego w dniach 28.05 – 3.06.2018 r. wyniosła 6,92 zł/kg i była wyższa o 0,5% niż w poprzednim tygodniu i o 0,01 zł/kg niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec ten kosztował więcej o 8% niż przed rokiem.
 
Zwyżka cen bydła rzeźnego od trzech tygodni utrzymuje się również na rynku unijnym. W dniach 28.05 – 3.06.2018 r. za bydło rzeźne klasy R3 unijni dostawcy otrzymywali 379,14 EUR/100 kg względem 378,79 EUR/100 kg tydzień wcześniej i 379,75 EUR/100 kg przed miesiącem. Żywiec ten był jednak o 2% droższy niż w porównywalnym czasie poprzedniego roku. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 332,67 EUR/100 kg i była o 12% mniejsza od ceny w UE. Cena żywca wołowego w Polsce była jedną z najniższych w UE. Większe niż w Polsce ceny notowano m.in. w Hiszpanii - 395,06 EUR/100 kg, we Włoszech - 383,83 EUR/100 kg i w Niemczech - 375,73 EUR/100 kg.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Na rynku krajowym wołowina drożeje również w zbycie. Na przełomie maja i czerwca 2018 r. zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,97 zł/kg w stosunku do 13,95 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego mięsa była wyższa o 1% niż miesiąc wcześniej i o 10% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Na rynku krajowym drożeje żywiec kurzy, a ceny zakupu żywca indyczego są w miarę stabilne. W dniach 28.05 – 3.06.2018 r. zakłady drobiarskie kupowały kurczęta brojlery po 3,45 zł/kg w porównaniu do 3,42 zł/kg tydzień wcześniej. Był to poziom cen wyższy o 5% niż przed miesiącem oraz o 7% niż w analogicznym okresie 2017 r. Za indyki dostawcy uzyskiwali 4,56 zł/kg, tj. o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu i przed miesiącem. Cena indyków była jednak o 13% mniejsza niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
Od początku maja br. ceny tuszek kurcząt wykazują dynamiczną zwyżkę, a ceny tuszek indyków ulegają tygodniowym wahaniom. W dniach 28.05 – 3.06.2018 r. tuszki kurcząt zbywano po 5,95 zł/kg, czyli drożej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 18% niż na przełomie kwietnia i maja br. Tuszki kurze kosztowały też więcej o 18,5% niż w porównywalnym okresie 2017 r. Za tuszki indyków zakłady drobiarskie otrzymywały 8,12 zł/kg, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. W stosunku do cen notowanych przed rokiem tuszki indyków były o 5,5% tańsze.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!