Rynek mięsa w Polsce (03.07.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (03.07.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Od połowy maja br. na rynku krajowym utrzymuje się zwyżka cen skupu żywca wieprzowego. W dniach 27.06 – 3.07.2022 r. (dane ZSRIR MRiRW) dostawcy za trzodę chlewną otrzymywali 6,95 zł/kg, czyli więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. Żywiec ten był również droższy o 39% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za wzrostem cen żywca w skupie drożeje mięso wieprzowe. Na przełomie czerwca i lipca br. w zakładach mięsnych cena półtusz wieprzowych ukształtowała się na poziomie 9,82 zł/kg, a więc wyższym o 2% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku półtusze wieprzowe były o 36% droższe.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 27.06 – 3.07.2022 r. bydło rzeźne skupowano po 10,83 zł/kg, a więc taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego żywca była niższa o 3% niż przed miesiącem, ale wyższa o 49% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Na przełomie czerwca i lipca br. kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajów zbywano po 20,99 zł/kg, a zatem taniej o 1% niż tydzień wcześniej. Był to poziom o 2,5% niższy niż przed miesiącem, ale o 49% wyższy niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 27.06 – 3.07.2022 r. na rynku krajowym za kurczęta brojlery dostawcy uzyskiwali 6,11 zł/kg. Był to poziom cen mniejszy o 0,01 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż przed miesiącem, ale większy o 44% niż przed rokiem. Cena indyków wyniosła 8,54 zł/kg i była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku indyki podrożały o 38,5%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Na przełomie czerwca i lipca br. w zakładach drobiarskich potaniały tuszki kurcząt, a podrożały tuszki indyków. Cena tuszek kurcząt patroszonych ukształtowała się na poziomie 8,70 zł/kg, a więc niższym o 5% niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem. Tuszki indyków zbywano po 15,61 zł/kg, czyli drożej o 12% niż w poprzednim notowaniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. tuszki kurcząt były droższe o 15%, a tuszki indyków – o 36%.


Tagi:
źródło: