Rynek mięsa w Polsce (04.03.2018)

Od początku lutego br. w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (04.03.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 26.02 – 4.03.2018 r. w zakładach mięsnych, objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW dostawcy za 1 kg trzody chlewnej uzyskiwali 4,76 zł, czyli o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 14% więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena żywca wieprzowego była tylko o 1% niższa.
 
Od czterech tygodni wieprzowina drożeje też w UE. Na przełomie lutego i marca br. za 100 kg żywca wieprzowego klasy E (w masie poubojowej schłodzonej) unijnym dostawcom płacono 148,50 EUR. Było to więcej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 11% niż przed miesiącem, ale o 3% mniej niż w porównywalnym tygodniu 2017 r.
 
Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 150,02 EUR/100 kg, o 1% wyższym od średniej w UE. W stosunku do poprzedniego tygodnia żywiec podrożał w dziewiętnastu krajach UE, m.in. w Niemczech o 2,9%, Hiszpanii o 3,2%, Holandii o 3,4%. Spadek cen odnotowano w Wielkiej Brytanii o 0,2%, Szwecji o 1% i Bułgarii o 4%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Zwyżka cen mięsa wieprzowego notowana jest także w krajowym zbycie. Na przełomie lutego i marca br. półtusze wieprzowe sprzedawano po 6,87 zł/kg, czyli drożej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 12% niż w końcu stycznia br. Był to jednak poziom o 1% niższy niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W krajowym skupie od początku lutego br. tanieje bydło rzeźne. Tempo obniżki cen jest jednak umiarkowane. W dniach 26.02 – 4.03.2018 r. krajowym dostawcom za żywiec wołowy płacono 6,82 zł/kg, a zatem mniej o 0,04 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu do cen sprzed roku żywiec wołowy był jednak o 5% droższy.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 26.02 – 4.03.2018 r. br. krajowe zakłady sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,84 zł/kg, czyli więcej o 2% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie był to poziom wyższy o 1% niż przed miesiącem oraz o 8% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Na przełomie lutego i marca na rynku krajowym notowana była dalszy zwyżka cen kurcząt. Za kurczęta brojlery dostawcy otrzymywali 3,42 zł/kg, tj. o 0,02 zł/kg więcej niż w poprzednim tygodniu. Kurczęta były też droższe o 3% niż miesiąc i rok wcześniej. Za indyki, podobnie jak w poprzednim tygodniu, płacono 4,66 zł/kg. Było to mniej o 2% niż przed miesiącem oraz o 7% przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 26.02 – 4.03.2018 r. w zakładach drobiarskich znacząco podrożały zarówno tuszki kurcząt, jak i indyków. Tuszki kurcząt sprzedawano po 5,70 zł/kg, a tuszki indyków po 8,00 zł/kg, w obu przypadkach drożej o 5% niż tydzień wcześniej oraz odpowiednio o 6% i 1% niż na przełomie stycznia i lutego br. W stosunku do notowań sprzed roku cena tuszki kurcząt była wyższa o 7%, a tuszki indyków – o 4% niższa.


Tagi:
źródło: