Rynek mięsa w Polsce (06.02.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (06.02.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W Polsce od trzeciej dekady grudnia 2021 r. utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu żywca wieprzowego. W dniach 31.01 – 6.02.2022 r. (dane ZSRIR MRiRW) zakłady mięsne nabywały świnie rzeźne po 4,25 zł/kg, a więc taniej o 2% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wieprzowy był o 5% droższy niż przed rokiem.

Obnizki cen żywca wieprzowego notowane są w większości krajów Unii Europejskiej. Na początku lutego br. średnio w UE za świnie rzeźne klasy E dostawcy otrzymywali 129,96 EUR/100 kg względem 130,36 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był tańszy o 2% niż na początku stycznia br., ale o 2% droższy niż przed rokiem. Cena polskiej wieprzowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 121,94 EUR/100 kg i była o 6% mniejsza niż średnio w UE, tj. o 5% niższa niż na rynku niemieckim oraz o 2% niż na rynku duńskim. Mniejsze niż w Polsce ceny za żywiec wieprzowy otrzymywali m.in. producenci z Niderlandów - 110,99 EUR/100 kg i Belgii - 110,24 EUR/100 kg

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W dniach 31.01 – 6.02.2022 r. półtusze wieprzowe zbywano po 6,60 zł/kg, czyli mniej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 3% niż przed miesiącem. W srtosunku do notowań sprzed roku półtusze wieprzowe były o 12% droższe.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na początku lutego br., w stosunku do poprzedniego tygodnia, odnotowano dalszy wzrost krajowych cen żywca wołowego. Średnia cena zakupu bydła rzeźnego ukształtowała się na poziomie 9,51 zł/kg, a zatem o 0,05 zł/kg wyższym niż w końcu stycznia 2022 r. Żywiec ten był droższy niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 3% i 41%.

W UE za bydło rzeźne klasy R3 płacono 445,87 EUR/100 kg, a więc o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, tj. więcej o 4% niż przed miesiącem oraz o 22% niż przed rokiem.

Cena bydła tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 448,39 EUR/100 kg i była wyższa o 2,52 EUR niż średnio w UE. Większe niż w Polsce ceny żywca wołowego odnotowano w Niemczech o 10%, Włoszech o 3% i Szwecji o 6%.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W dniach 31.01 – 6.02.2022 r. ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat zbywano po 19,17 zł/kg, a zatem taniej o 0,05 zł/kg niż tydzień wcześniej, ale o 0,16 zł/kg drożej niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była wyższa o 38% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W pierwszym tygodniu lutego 2022 r. w zakładach drobiarskich ZSRIR MRiRW zwiększyły się ceny skupu monitorowanych gatunków żywca drobiowego. Kurczęta brojlery nabywano po 4,51 zł/kg, czyli drożej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż przed miesiącem. Cena indyków wzrosła o 1% w odniesieniu do poprzedniego tygodnia i ukształtowała się na poziomie 6,56 zł/kg, czyli o 13% wyższym niż na początku stycznia br. Za kaczki brojlery dostawcy uzyskiwali 6,24 zł/kg, tj. więcej o 3% niż tydzień wcześniej oraz o 5% niż przed miesiącem. W porównaniu z porównywalnym tygodniem 2021 r. ceny kurcząt brojlerów były wyższe o 31%, indyków – o 30%, a kaczek brojlerów – o 44%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Na rynku krajowym tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 6,98 zł/kg wobec 6,99 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena tuszek kurcząt była niższa o 6% niż na początku stycznia br., ale wyższa o 25% niż przed rokiem. Tuszki indyków sprzedawano po 11,75 zł/kg, a więc drożej o 2% niż tydzień wcześniej i o 13% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków była wyższa o 32% niż w analogicznym tygodniu 2021 r.


Tagi:
źródło: