Rynek mięsa w Polsce (07.03.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (07.03.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Sytuacja cenowa na rynku trzody chlewnej zarówno w UE, jak i w Polsce ulega poprawie. W dniach 1–7.03.2021 r. w UE (dane Komisji Europejskiej) za świnie rzeźne klasy E płacono 142,15 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli więcej o 5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 11% niż przed miesiącem, ale mniej o 26% niż przed rokiem. Tygodniowy wzrost cen zaobserwowano w dwudziestu krajach UE, przy dynamice zwyżki o 5%.
 
Cena żywca tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 144,86 EUR/100 kg i była wyższa o 2,71 EUR/100 kg od średniej ceny w UE oraz o 4,49 EUR/100 kg od ceny w Niemczech. W Polsce wzrost cen żywca wieprzowego utrzymuje się nieprzerwanie od drugiej dekady stycznia br., a w ostatnich dwóch tygodniach dynamika tej zwyżki przybrała na sile.
 
W dniach 1–7.03.2021 r. (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) cena trzody chlewnej ukształtowała się w granicy 5,02 zł/kg, tj. wyższej o 7% niż w poprzednim notowaniu i o 24% niż przed miesiącem. Żywiec ten był jednak tańszy o 22% niż przed rokiem. Ceny żywca były zróżnicowanie regionalnie. Najwięcej – 5,07 zł/kg – za świnie rzeźne otrzymywali dostawcy z makroregionu środkowo-wschodniego, obejmującego woj.: łódzkie, mazowieckie i podlaskie, a najmniej – 4,93 zł/kg – z makroregionu północnego, obejmującego woj.: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W dniach 1–7.03.2021 r. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 7,39 zł/kg, czyli drożej o 11% niż tydzień wcześniej oraz o 26% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena półtusz była niższa o 19,5%.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W pierwszym tygodniu marca br. cena zakupu bydła rzeźnego ukształtowała się w granicy 6,72 zł/kg, a zatem niższej o 0,04 zł/kg niż w poprzednim notowaniu i o 0,03 zł/kg niż na początku lutego br. Żywiec ten był o 7% droższy niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat sprzedawano po 13,57 zł/kg, a zatem taniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Ćwierćtusze były jednak droższe o 6% niż w analogicznym tygodniu 2020 r.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 1–7.03.2021 r. cena kurcząt brojlerów w kraju wyniosła 3,58 zł/kg i była większa o 2% niż w poprzednim tygodniu, o 4% niż przed miesiącem oraz o 6% niż przed rokiem.
 
Ceny indyków i kaczek brojlerów nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego notowania. Za indyki dostawcy uzyskiwali 5,59 zł/kg, czyli więcej o 11% niż przed miesiącem oraz o 2% niż w tym samym okresie 2020 r. Cena kaczek brojlerów ukształtowała się na poziomie 4,57 zł/kg, a więc o 5% wyższym niż na początku lutego br. oraz o 3,5% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W pierwszym tygodniu marca br. tuszki kurcząt patroszonych z szyjami sprzedawano po 5,81 zł/kg, czyli o 3% taniej niż tydzień wcześniej, ale drożej o 4% niż przed miesiącem i o 10% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.
 
Tuszki indyków patroszonych, w porównaniu z poprzednim notowaniem, podrożały o 5%, do 11,32 zł/kg. Cena tuszek indyków była wyższa o 27% niż na początku lutego br. oraz o 23% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: