Rynek mięsa w Polsce (07.05.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (07.05.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 1–7.05.2023 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena zakupu świń rzeźnych ukształtowała się w granicy 8,92 zł/kg, czyli niższym o 2% niż w poprzednim tygodniu, ale wyższym o 3% niż przed miesiącem. Żywiec wieprzowy był droższy o 33% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Cena półtusz wieprzowych w obrębie tygodnia uległa spadkowi o 1% do 12,90 zł/kg. Była ona jednak wyższa o 3% niż przed miesiącem oraz o 31% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu maja br. za bydło rzeźne dostawcom płacono 10,95 zł/kg, tj. odpowiednio o 1% i 3% więcej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena żywca wołowego była o 5% niższa niż w tym samym tygodniu 2022 r.

W Unii Europejskiej średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się na poziomie 507,20 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była wyższa o 0,4% niż w ostatnim tygodniu kwietnia br. oraz podobna do notowanej przed miesiącem. Jednocześnie cena tego asortymentu była wyższa o 2% niż przed rokiem.

Cena bydła tej klasy w Polsce wyrażona w euro wyniosła 503,01 EUR/100 kg, tj. mniej o 1% niż średnio w UE. Według danych dostępnych z 20 krajów UE najwięcej za żywiec wołowy otrzymywali dostawcy z Irlandii - 544,85 EUR/100 kg i Hiszpanii - 531,96 EUR/100 kg, a najmniej – z Węgier - 208,78 EUR/100 kg.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat po 21,33 zł/kg, czyli taniej o 1% niż przed tygodniem i miesiącem. Cena tego asortymentu była niższa o 5% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W pierwszym tygodniu maja br. na rynku krajowym odnotowano obniżki cen skupu monitorowanych gatunków żywca drobiowego. Kurczęta brojlery, w stosunku do poprzedniego tygodnia, potaniały o 1% do 5,66 zł/kg. Cena tego żywca była mniejsza niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 4% i 8%. Za indyki dostawcy otrzymywali 8,84 zł/kg, czyli mniej o 2% niż tydzień wcześniej. Cena indyków była niższa o 1% niż na początku kwietnia br., ale wyższa o 4% niż w analogicznym okresie 2022 r. Kaczki brojlery skupowano po 7,68 zł/kg, tj. taniej o 0,03 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 0,04 zł/kg niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem kaczki brojlery były droższe o 10%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W dniach 1–7.05.2023 r. średnia cena sprzedaży tuszek kurcząt patroszonych z szyjami w zakładach drobiarskich ukształtowała się na poziomie 8,79 zł/kg, czyli wyższym o 6% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie tuszki kurcząt były tańsze o 2% niż przed miesiącem oraz o 9% niż przed rokiem. Tuszki indyków patroszonych zbywano po 15,74 zł/kg, a więc drożej o 2% niż tydzień wcześniej. Cena tego asortymentu była wyższa niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 1% i o 8%.


Tagi:
źródło: