| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (09.01.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (09.01.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 3–9.01.2022 r. na rynku krajowym (dane ZSRIR MRiRW) cena zakupu trzody chlewnej nie uległa zmianie w porównaniu z poprzednim tygodniem i wyniosła 4,47 zł/kg. Była ona niższa o 0,4% niż przed miesiącem, ale wyższa o 16% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W pierwszym tygodniu 2022 roku zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 6,80 zł/kg, a więc drożej o 10% niż w końcu 2021 r. oraz o 3% niż miesiąc wcześniej. Półtusze kosztowały również więcej o 16% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 3–9.01.2022 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali 9,26 zł/kg, tj. mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,02 zł/kg więcej niż przed miesiącem. Żywiec wołowy był o 40% droższy niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W pierwszym tygodniu stycznia 2022 r. ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhaj-ków do 2 lat sprzedawano średnio po 19,01 zł/kg, o 1,5% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ćwierćtusz była o 1% niższa niż przed miesiącem, ale o 40,5% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na rynku krajowym utrzymuje się dalszy wzrost cen skupu żywca drobiowego. Zakłady drobiarskie za kurczęta brojlery płaciły 4,41 zł/kg, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Cena indyków ukształtowała się na poziomie 5,79 zł/kg, tj. wyższym o 2% niż w ostatnim tygodniu 2021 roku i o 9% niż miesiąc wcześniej. Kaczki brojlery nabywano po 5,94 zł/kg, czyli drożej odpowiednio o 3% i 9% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W porównaniu z cenami z analogicznego tygodnia 2021 r. kurczęta brojlery były droższe o 38%, indyki – o 40%, a kaczki brojlery – o 37%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W pierwszym tygodniu 2022 r. zmiany ceny zbytu mięsa drobiowego na rynku krajowym były różnokierunkowe. Tuszki kurcząt patroszonych, w stosunku do poprzedniego tygodnia, podrożały o 7% do 7,45 zł/kg. Były one również droższe niż miesiąc i rok wcześniej odpowiednio o 12% i o 28%. Jednocześnie cena tuszek indyków wyniosła 10,40 zł/kg i była niższa o 7% w odniesieniu do poprzedniego notowania, o 4% niż przed miesiącem i o 0,5% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: