Rynek mięsa w Polsce (1.07.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (1.07.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego od początku czerwca br. są w miarę stabilne. Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej In-formacji Rynkowej MRiRW,w dniach 25.06 – 1.07.2018 r. za trzodę chlewną dostawcy otrzymywali 4,69 zł/kg względem 4,68 zł/kg tydzień wcześniej i 4,67 zł/kg przed miesiącem. Żywiec wieprzowy był o 18% tańszy niż w porównywalnym tygodniu 2017 r.
 
Na rynku unijnym, podobnie jak w Polsce, ceny trzody chlewnej nie ulegają sporym zmianom. W ostatnim tygodniu czerwca br. za świnie rzeźne klasy E unijni dostawcy uzyskiwali 145,13 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej w stosunku do 145,40 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu i 144,31 EUR/100 kg przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku żywiec ten był o 18% tańszy. Cena polskiej wieprzowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 141,81 EUR/100 kg, tj. o 2% niższym niż w UE. Mniejsze niż w Polsce ceny notowano m.in. w Danii - 125,21 EUR/100 kg, Holandii - 130,70 EUR/100 kg i we Francji - 132,00 EUR/100 kg, a wyższe – m.in. w Niemczech - 148,47 EUR/100 kg i Hiszpanii - 148,64 EUR/100 kg.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W krajowych zakładach mięsnych od dwóch tygodni ceny półtusz wieprzowych ulegają spadkom. W dniach 25.06 – 1.07.2018 r. zbywano je po 6,76 zł/kg, a więc o 0,03 zł/kg taniej niż tydzień wcześniej, ale o 0,02 zł/kg drożej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena półtusz była o 17% niższa niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W ostatnim tygodniu czerwca br. bydło rzeźne kupowano po 6,74 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była jednak o 6% wyższa w stosunku do notowań sprzed roku.
 
W czerwcu br. w UE ceny zakupu żywca wołowego wykazywały zniżkę. W dniach 25.06 – 1.07.2018 r. za bydło rzeźne klasy R3 unijni dostawcy otrzymywali 376,28 EUR/100 kg, a więc mniej o 0,3% niż w poprzednim notowaniu i o 1% niż przed miesiącem. Cena żywca wołowego była jednak o 1% wyższa niż przed rokiem. Za bydło tej klasy w Polsce w przeliczeniu na walutę unijną płacono 321,57 EUR/100 kg, o 14,5% mniej niż w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 25.06 – 1.07.2018 r. zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,78 zł/kg, a zatem o 0,06 zł/kg drożej niż tydzień wcześniej, ale o 1% taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie ćwierci wołowe kosztowały o 7,5% więcej niż rok wcześniej.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W krajowym skupie notowany jest wzrost cen żywca drobiowego. W ostatnim tygodniu czerwca br. za kurczęta brojlery krajowi dostawcy uzyskiwali 3,55 zł/kg, tj. więcej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim notowaniu oraz o 3% niż w końcu maja br. Cena indyków wynosiła 4,59 zł/kg względem 4,58 zł/kg tydzień wcześniej oraz o 1% więcej niż przed miesiącem. Żywiec kurzy był o 6,5% droższy w stosunku do porównywalnego okresu 2017 r., a żywiec indyczy – o 15% tańszy.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 25.06 – 1.07.2018 r. w zbycie podrożały kurczęta, a indyki dalej taniały. Cena tuszek kurcząt patroszonych ukształtowała się na poziomie 6,00 zł/kg, tj. o 1% wyższym niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem. Za tuszki indyków otrzymywano 7,96 zł/kg, czyli o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu i niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku mięso kurze podrożało o 14%, a indycze o 7% potaniało.


Tagi:
źródło: