| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (11.04.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (11.04.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Na rynku krajowym w dniach 5–11.04.2021 r. cena zakupu trzody chlewnej w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW utrzymała się na poziomie z poprzedniego tygodnia i wyniosła 5,29 zł/kg. Była ona wyższa o 0,4% niż przed miesiącem, ale o 16% niższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 7,87 zł/kg, czyli o 2% taniej niż tydzień wcześniej, ale drożej o 0,4% niż przed miesiącem. Cena półtusz była o 14% niższa niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W Polsce od połowy marca br. drożeje żywiec wołowy. W dniach 5–11.04.2021 r. cena zakupu bydła rzeźnego wyniosła 6,87 zł/kg i była wyższa o 1% niż w poprzednim notowaniu oraz o 3% niż w drugim tygodniu marca br. Żywiec ten był droższy o 15% niż w porównywalnym czasie 2020 r.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Na rynku krajowym kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano po 14,05 zł/kg, a zatem drożej o 3% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była wyższa o 9% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 5–11.04.2021 r. za kurczęta brojlery dostawcy otrzymywali 3,74 zł/kg, a więc o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 4% niż przed miesiącem. Cena indyków wyniosła 5,71 zł/kg i była wyższa o 1% niż tydzień wcześniej i o 2,5% niż przed miesiącem. Kaczki brojlery kupowano po 4,62 zł/kg, tj. o 0,04 zł/kg taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 0,04 zł/kg drożej niż przed miesiącem. W porównaniu do cen otrzymanych przed rokiem kurczęta brojlery były droższe o 16%, indyki – o 6%, a kaczki brojlery – o 4%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
Zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt przeciętnie po 6,16 zł/kg, czyli taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu, ale odpowiednio drożej o 3% i o 48% niż przed miesiącem i rokiem. Tuszki indyków w obrębie tygodnia podrożały o 4% do 11,06 zł/kg. Jednocześnie były one o 1% tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o 12% droższe niż w tym samym tygodniu 2020 r.


Tagi:
źródło: