Rynek mięsa w Polsce (11.11.2018)

W drugim tygodniu listopada br. nieznacznemu spadkowi uległy ceny skupu żywca wieprzowego i wołowego oraz kurcząt i indyków. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (11.11.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 5–11.11.2018 r. za trzodę chlewną w kraju płaciły 4,25 zł/kg, a więc mniej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena tego żywca była o 9% niższa.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Krajowe zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu, czyli po 6,49 zł/kg. Półtusze były tańsze o 1,5% niż miesiąc wcześniej i o 6% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 5–11.11.2018 r. za bydło rzeźne dostawcy uzyskiwali 6,68 zł/kg względem 6,69 zł/kg tydzień wcześniej. Cena bydła była niższa o 1% niż przed miesiącem i 2% niż w porównywalnym czasie poprzedniego roku.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Kompensowane ćwierćtusze wołowe sprzedawano po 13,80 zł/kg, tj. drożej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% taniej niż przed miesiącem. W porównaniu do cen otrzymywanych przed rokiem ćwierćtusze wołowe kosztowały więcej o 1%.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 5–11.11.2018 r. krajowe zakłady drobiarskie kupowały kurczęta brojlery po 3,32 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% niż przed miesiącem. Cena indyków ukształtowała się w granicy 5,67 zł/kg względem 5,69 zł/kg tydzień wcześniej i 5,68 zł/kg przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta były o 3% tańsze, a indyki – o 14% droższe.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
Za tuszki kurcząt patroszonych płacono 4,76 zł/kg, a więc mniej o 8% niż w poprzednim notowaniu i o 9% niż przed miesiącem. Tuszki indyków zbywano po 9,06 zł/kg, czyli taniej o 0,04 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt kosztowały mniej o 12% niż przed rokiem, a tuszki indyków – o 6% więcej.


Tagi:
źródło: