Rynek mięsa w Polsce (12.12.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (12.12.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Zwiększone przedświąteczne zapotrzebowanie na produkty wieprzowe jest czynnikiem stymulującym zwyżkę cen żywca wieprzowego w skupie. W dniach 6–12.12.2021 r. (dane ZSRIR MRiRW) trzodę chlewną kupowano po 4,49 zł/kg, a więc drożej o 5% niż w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen wyższy o 7% od notowanego przed miesiącem i o 17% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W drugim tygodniu grudnia br. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 6,62 zł/kg, a zatem drożej o 6% niż tydzień wcześniej i o 7% niż przed miesiącem. Cena półtusz była o 14% większa niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 6–12.12.2021 r. krajowym dostaw-com za żywiec wołowy płacono 9,24 zł/kg, tj. o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu. Cena bydła była wyższa o 1% niż miesiąc wcześniej i o 45% wyższa niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W drugim tygodniu grudnia 2021 r. na rynku krajowym kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano po 19,28 zł/kg w odniesieniu do 19,37 zł/kg w poprzednim tygodniu i 19,31 zł/kg przed miesiącem. Cena ta była wyższa o 41% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 6–12.12.2021 r. krajowe zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery po 4,27 zł/kg, tj. drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. Cena indyków ukształtowała się w granicy 5,32 zł/kg, a zatem wyższej o 3% niż przed tygodniem i o 6% niż przed miesiącem. Kaczki brojlery nabywano po 5,44 zł/kg w porównaniu do 5,45 zł/kg tydzień wcześniej. Cena kaczek była większa o 7% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 42%, indyki – o 29%, a kaczki – o 27%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W drugim tygodniu grudnia br. tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 6,66 zł/kg, czyli taniej o 5% niż w poprzednim tygodniu, ale drożej o 8% niż przed miesiącem i o 64% niż przed rokiem. Cena tuszek indyków wyniosła 10,81 zł/kg, o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Była ona wyższa o 7% niż przed miesiącem i o 22% niż w tym samym tygodniu 2020 r.


Tagi:
źródło: