Rynek mięsa w Polsce (13.03.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (13.03.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W drugim tygodniu marca 2022 r. zarówno w większości krajów UE, jak i w Polsce kontynuowany był wzrost cen skupu żywca wieprzowego. W dniach 7–13.03.2022 r. (dane Komisji Europejskiej) unijni dostawcy za świnie rzeźne klasy E uzyskiwali 160,40 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli więcej o 10,5% niż w poprzednim tygodniu, tj. więcej o 23,5% niż przed miesiącem oraz o 7% niż przed rokiem.

W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 168,17 EUR/100 kg i była wyższa o 5% od średniej ceny w UE oraz o 19% od ceny w Niderlandach, ale niższa o 3% niż na rynku niemieckim. W Polsce w drugim tygodniu marca br. (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW), w porównaniu do poprzedniego notowania, trzoda chlewna podrożała o 20% do 6,19 zł/kg. Żywiec ten był droższy o 48% niż przed miesiącem oraz o 17,5% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W dniach 7–13.03.2022 r. w zakładach mięsnych cena półtusz wieprzowych ukształtowała się na poziomie 9,20 zł/kg, a więc wyższym o 26% niż tydzień wcześniej oraz o 46% niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku półtusze były o 17% droższe.

Ceny zakupu żywca wołowego

W drugim tygodniu marca br. krajowa cena zakupu bydła rzeźnego wyniosła 10,14 zł/kg i była wyższa o 1,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 6% niż miesiąc wcześniej. Żywiec wołowy był droższy o 52% niż przed rokiem.

Na rynku unijnym cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się w granicy 471,47 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli wyższym o 1,5% niż tydzień wcześniej oraz odpowiednio o 5% i 27% niż przed miesiącem i rokiem. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 444,80 EUR/100 kg i była niższa o 6% niż w UE, we Francji i Włoszech oraz o 5% niż w Hiszpanii.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W ślad za wzrostem cen żywca w skupie drożało mięso wołowe w zakładach mięsnych. W dniach 7–13.03.2022 r. kompensowane ćwierć-tusze wołowe z młodych byków do 2 lat sprzedawano po 20,70 zł/kg, tj. drożej o 4% niż tydzień wcześniej i o 7% niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz wołowych była wyższa o 55% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na rynku krajowym w drugim tygodniu marca br. cena kurcząt brojlerów ukształtowała się na poziomie 4,91 zł/kg, czyli wyższym o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 8% niż przed miesiącem. Za żywiec indyczy dostawcy otrzymywali 7,08 zł/kg, a zatem więcej o 2% niż tydzień wcześniej i o 7% niż przed miesiącem. Kaczki brojlery skupowano po 6,37 zł/kg, a zatem drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery były droższe o 36%, indyki – o 27%, a kaczki brojlery – o 39%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W zakładach drobiarskich średnia cena tuszek kurcząt patroszonych z szyjami, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, wzrosła o 10% do 9,18 zł/kg. Była ona wyższa o 21% niż przed miesiącem oraz o 53% niż przed rokiem. Filety z piersi indyka sprzedawano po 20,53 zł/kg, czyli drożej o 7% niż tydzień wcześniej. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed miesiącem i rokiem filety z piersi indyka były droższe odpowiednio o 9% i 31%.


Tagi:
źródło: