Rynek mięsa w Polsce (14.01.2018)

Na rynku krajowym w drugim tygodniu stycznia br. zwiększyła się cena zakupu żywca wołowego, a zmalały ceny żywca wieprzowego i drobiu. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (14.01.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 8–14.01.2018 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) krajowi dostawcy za żywiec wieprzowy otrzymywali 4,31 zł/kg, czyli mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż miesiąc wcześniej. Cena trzody chlewnej była też niższa o 14% w stosunku do uzyskanej w tym samym okresie 2017 r.
 
Ceny żywca wieprzowego ulegają spadkowi również w krajach UE. W dniach 8–14.01.2018 r. cena zakupu świń rzeźnych w UE (według KE) wyniosła 138,87 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E i była mniejsza o 0,5% niż tydzień wcześniej, o 3% niż przed miesiącem i o 9% niż przed rokiem.
 
Krajowa cena trzody chlewnej tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 136,69 EUR/100 kg. Niższe niż w Polsce ceny zaobserwowano w pięciu państwach UE: w Danii - 129,85 EUR/100 kg, Francji - 125,00 EUR/100 kg, Hiszpanii - 124,30 EUR/100 kg, Holandii - 122,14 EUR/100 kg i w Belgii - 113,20 EUR/100 kg.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W drugim tygodniu stycznia br. w kraju potaniała również wieprzowina w zbycie. Zakłady mięsne za półtusze wieprzowe płaciły 6,47 zł/kg, a więc mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Półtusze były również o 9% tańsze niż w porównywalnym czasie 2017 r.
 
Ceny prosiąt na targowiskach
 
Na krajowych targowiskach od początku grudnia 2017 r. ceny prosiąt ulegają dużym wahaniom, ale utrzymują się na większym poziomie niż przed rokiem. W dniach 8–14.01.2018 r. za jedno prosię płacono 186 zł, czyli mniej o 6,5% niż w poprzednim tygodniu, o 4% niż miesiąc wcześniej, ale o 7% więcej niż w przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W Polsce w dniach 8–14 stycznia 2018 r. cena zakupu żywca wołowego (według danych ZSRIR MRiRW) ukształtowała się w granicy 6,67 zł/kg, tj. o 1% wyższym niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% niższym niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie żywiec ten był o 4% droższy niż w tym samym okresie 2017 r.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 8–14.01.2018 r. kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano średnio po 13,87 zł/kg, czyli taniej o 0,03 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. Cena ćwierci wołowych była o 5% wyższa niż rok wcześniej.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Duża podaż drobiu na rynku nie sprzyja zwyżkom cen w skupie. W drugim tygodniu stycznia br. kurczęta brojlery nabywano po 3,33 zł/kg. Były one tańsze o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 1,5% miesiąc wcześniej, ale o 7% droższe niż przed rokiem.
 
Cena zakupu indyków wyniosła 4,88 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 0,01 zł/kg mniej niż przed miesiącem. Żywiec ten był o 2% droższy niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 8–14.01.2018 r. cena zbytu tuszek kurcząt wyniosła 5,09 zł/kg i była o 3,5% niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% wyższa niż przed miesiącem.
 
Tuszki indyków zbywano po 8,35 zł/kg, czyli o 1% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 14% taniej niż przed miesiącem – kiedy ceny tego asortymentu, z uwagi na popyt w okresie przedświątecznym, były najwyższe w całym 2017 r. W porównaniu do notowań sprzed roku zarówno tuszki kurcząt, jak i tuszki indyków podrożały o 3%.


Tagi:
źródło: