Rynek mięsa w Polsce (15.04.2018)

Na rynku krajowym od trzeciej dekady marca br. ceny żywca wieprzowego ulegają niewielkim zmianom. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (15.04.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 9–15.04.2018 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) za świnie rzeźne dostawcy uzyskiwali 4,57 zł/kg względem 4,58 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była mniejsza o 2% niż przed miesiącem oraz o 16% niż w porównywalnym tygodniu kwietnia 2017 r.
 
W UE w drugim tygodniu kwietnia br. za świnie rzeźne klasy E płacono 144,22 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej w stosunku do 144,46 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego żywca była niższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 15% niż przed rokiem. W Polsce za trzodę chlewną tej klasy wyrażoną w walucie unijnej otrzymywano 143,73 EUR/100 kg. Był to poziom o 3% mniejszy niż w Niemczech, ale wyższy niż w Holandii i Danii po 13%, we Francji o 9% i w Hiszpanii o 2%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W dniach 9–15.04.2018 r. krajowe zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 6,69 zł/kg, czyli o 0,02 zł/kg taniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena ta była niższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 16% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Krajowa cena żywca wołowego w drugim tygodniu kwietnia br. zwiększyła się o 1% w porównaniu do poprzedniego tygodnia i wynosiła 6,86 zł/kg. Był to poziom podobny do uzyskanego przed miesiącem oraz o 8% wyższy niż przed rokiem.
 
W krajach UE w omawianym tygodniu średnia unijna cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 384,09 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli mniej o 0,77 EUR/100 kg niż w pierwszym tygodniu kwietnia br. oraz o 2 EUR/100 kg niż przed miesiącem. Był to jednak poziom o 4% większy niż przed rokiem. Cena bydła tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na w granicy 340,58 EUR/100 kg i była o 11% niższa niż w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 9–15.04.2018 r. w krajowych zakładach mięsnych kompensowane ćwierć-tusze wołowe zbywano po 13,70 zł/kg, tj. o 0,04 zł/kg taniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,06 zł/kg drożej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierci wołowych była o 10% większa niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W Polsce w drugim tygodniu kwietnia br. kurczęta brojlery nabywano po 3,40 zł/kg względem 3,42 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była niższa o 3% niż przed miesiącem, ale wyższa o 3,5% niż przed rokiem. Za indyki dostawcy otrzymywali 4,55 zł/kg, czyli o 0,03 zł/kg więcej niż w pierwszym tygodniu kwietnia br. Cena indyków była podobna do notowanej przed miesiącem, ale o 10% mniejsza w stosunku do porównywalnego tygodnia 2017 r.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 9–15.04.2018 r. krajowe zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 5,25 zł/kg, a zatem o 6% taniej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Cena tuszek indyków wynosiła 7,91 zł/kg, w odniesieniu do 7,90 zł/kg tydzień wcześniej. Była ona niższa o 6% niż w analogicznym tygodniu marca br. W porównaniu do cen sprzed roku tuszki kurcząt były o 6% droższe, a tuszki indyków – o 17% tańsze.


Tagi:
źródło: