Rynek mięsa w Polsce (16.06.2024)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (16.06.2024)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Zarówno na rynku Unii Europejskiej, jak i w Polsce w drugim tygodniu czerwca 2024 r. odnotowano obniżkę cen zakupu trzody chlewnej. W dniach 10–16.06.2024 r. w UE cena świń rzeźnych klasy E wyniosła 220,04 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była niższa o 0,6% od ceny z przedniego tygodnia, zbliżona do otrzymanej przed miesiącem oraz mniejsza o 10% niż przed rokiem. W Polsce za świnie rzeźne tej klasy, w przeliczeniu na euro płacono 226,28 EUR/100 kg, tj. więcej o 3% niż średnio w UE. Żywiec wieprzowy w Polsce był tańszy niż m.in.: w Niemczech o 2%, ale droższy niż w Hiszpanii o 3%, Niderlandach o 21% i Danii o 22%.

W Polsce zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały świnie rzeźne po 7,53 zł/kg, a więc taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego żywca była podobna do uzyskanej przed miesiącem, ale niższa o 18% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W drugim tygodniu czerwca br. zakłady zbywały półtusze wieprzowe po 10,96 zł/kg, a zatem o 0,04 zł/kg taniej niż tydzień wcześniej, ale drożej o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena półtusz była niższa o 16% niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

Krajowa cena zakupu żywca wołowego w zakładach monitorowanych przez ZSRIR MRiRW ukształtowała się na poziomie 10,09 zł/kg i była wyższa o 0,04 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% niż w trzecim tygodniu maja 2024 r. Bydło rzeźne było tańsze o 3% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Od trzeciej dekady maja br. utrzymuje się umiarkowany trend wzrostowy cen ćwierci wołowych. W dniach 10–16.06.2024 r. zakłady mięsne zbywały ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat po 20,69 zł/kg, czyli drożej o 0,05 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. Cena tego asortymentu była wyższa o 1% niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 10–16.06.2024 r. na rynku krajowym zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery po 4,97 zł/kg wobec 4,96 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była wyższa o 3% niż przed miesiącem, ale niższa o 11% niż przed rokiem. Za indyki dostawcy uzyskiwali 6,36 zł/kg, a zatem mniej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale więcej o 2% niż miesiąc wcześniej. Żywiec indyczy był tańszy o 17% niż w analogicznym okresie 2023 r. Cena kaczek brojlerów w obrębie tygodnia wzrosła o 0,4% i ukształtowała się na poziomie 5,63 zł/kg. Była ona zbliżona do poziomu sprzed miesiąca, ale niższa o 27% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W drugim tygodniu czerwca br. tuszki kurcząt patroszonych sprzedawano po 8,31 zł/kg, czyli taniej o 5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków w obrębie tygodnia wzrosła o 1% do 14,35 zł/kg, ale była niższa o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu do cen otrzymywanych przed rokiem zarówno tuszki kurcząt, jak i indyków były o ponad 6% tańsze.


Tagi:
źródło: