| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (16.08.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (16.08.2020)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W drugim tygodniu sierpnia br. ponownie zmniejszyły się ceny żywca wieprzowego. W dniach 10–16.08.2020 r. (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) za trzodę chlewną dostawcy otrzymywali 4,94 zł/kg, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego żywca była jednak wyższa o 8% niż przed miesiącem, ale niższa o 16% w stosunku do notowań sprzed roku.
 
Po trzech tygodniach zwyżki zaobserwowano nieznaczny spadek cen zakupu świń rzeźnych w UE. W dniach 10–16.08.2020 r. unijnym dostawcom za świnie rzeźne klasy E płacono 150,87 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej względem 151,03 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu. Żywiec wieprzowy w UE był jednak droższy o 2% niż przed miesiącem, ale tańszy o 16,5% niż przed rokiem. Cena świń rzeźnych tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 146,81 EUR/100 kg i była niższa o 3% niż w UE, o 4% niż w Niemczech i o 7% niż w Danii, ale o 14% wyższa niż w Niderlandach.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Na rynku krajowym w dniach 10–16.08.2020 r., w porównaniu z poprzednim notowaniem, półtusze wieprzowe potaniały o 1% do 7,18 zł/kg. Był to jednak poziom cen o 6% większy niż przed miesiącem, ale o 17% mniejszy niż w porównywalnym tygodniu 2019 r.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W drugim tygodniu sierpnia 2020 r. żywiec wołowy skupowano po 6,32 zł/kg, czyli o 2% drożej niż przed tygodniem. Jednocześnie cena bydła rzeźnego była wyższa o 6% niż miesiąc i rok wcześniej.
 
W dniach 10–16.07.2020 r. za bydło rzeźne klasy R3 w UE dostawcy otrzymywali 353,62 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Był to poziom cen większy o 0,4% niż w poprzednim tygodniu, o 1% niż przed miesiącem i o 0,2% niż przed rokiem. Cena żywca wołowego tej klasy w Polsce, wyrażona w walucie unijnej wyniosła 308,49 EUR/100 kg i była mniejsza o 13% niż w UE oraz niż m.in. w Niemczech o 14% i Irlandii o 18%, ale o 12% większa niż w Niderlandach.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat po 12,70 zł/kg, czyli drożej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierci wołowych była wyższa o 2% w stosunku do notowań sprzed roku.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 10–16.08.2020 r., podobnie jak w poprzednim notowaniu, cena kurcząt brojlerów ukształtowała się w granicy 3,23 zł/kg i była niższa o 1% niż w trzecim tygodniu lipca br. Indyki skupowano po 4,27 zł/kg, a zatem taniej o 1% niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku cena kurcząt brojlerów była niższa o 8,5%, a indyków – o 25%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W drugim tygodniu sierpnia 2020 r. w zakładach drobiarskich podrożały tuszki kurcząt, a potaniały tuszki indyków. Cena tuszek kurcząt patroszonych ukształtowała się w granicy 4,73 zł/kg, a więc wyższej o 8% niż tydzień wcześniej, ale niższej o 6% niż przed miesiącem. Cena tego asortymentu była o 18,5% mniejsza niż w porównywalnym tygodniu 2019 r. Tuszki indyków zbywano po 7,99 zł/kg, czyli taniej o 3% niż w poprzednim notowaniu, o 5% niż miesiąc wcześniej oraz o 12% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!