| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (18.07.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (18.07.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 12–18.07.2021 r. (dane ZSRIR MRiRW) krajowi dostawcy za trzodę chlewną uzyskiwali 4,97 zł/kg, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 8% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego żywca była o 1% wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.
 
Ten sam co w Polsce kierunek zmian cen notowany jest na rynku unijnym. W omawianym tygodniu lipca br. średnio w UE za świnie rzeźne klasy E płacono 150,28 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc mniej o 4% niż tydzień wcześniej oraz odpowiednio o 8% i 2% niż przed miesiącem i rokiem. Cena tego żywca w Polsce, wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 142,56 EUR/100 kg i była niższa o 7,72 EUR od średniej ceny w UE i o 8,73 EUR niż w Niemczech.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Cena półtusz wieprzowych wyniosła 7,21 zł/kg i była wyższa o 1% niż tydzień wcześniej, ale o 9% mniejsza w stosunku do notowań sprzed miesiąca. Półtusze były również tańsze o 2% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Na rynku krajowym, po trzytygodniowym spadku, zwiększyły się ceny żywca wołowego. W dniach 12–18.07.2021 r. za bydło rzeźne płacono 7,25 zł/kg, tj. o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale mniej o 2% niż przed miesiącem. Żywiec ten był o 21% droższy niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajów do 2 lat sprzedawano po 14,37 zł/kg, czyli drożej o 0,17 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 0,07 zł/kg niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena ćwierćtusz była wyższa o 16,5%.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 12–18.07.2021 r. cena kurcząt brojlerów ukształtowała się na poziomie 4,24 zł/kg względem 4,25 zł/kg w poprzednim tygodniu. Była ona wyższa o 3,5% niż przed miesiącem oraz o 30% niż przed rokiem. Indyki kupowano po 5,85 zł/kg, a zatem taniej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 10% niż przed miesiącem, ale o 35% drożej niż w porównywalnym okresie 2020 r. Za kaczki brojlery dostawcy uzyskiwali 4,98 zł/kg, a więc więcej o 0,01 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 0,03 zł/kg niż przed miesiącem. Cena kaczek była również o 11% wyższa niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
Na rynku krajowym w pierwszej połowie lipca br. potaniały tuszki kurcząt. W dniach 12–18.07.2021 r. tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 6,53 zł/kg, tj. taniej o 3% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 11,25 zł/kg i była wyższa o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale niższa o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z tym samym tygodniem lipca 2020 r. tuszki kurcząt podrożały o 21%, a indyków o 36%.


Tagi:
źródło: