Rynek mięsa w Polsce (19.03.2017)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa. Analiza obejmuje okres od 13 do 19 marca 2017 roku.

Rynek mięsa w Polsce (19.03.2017)
Ceny żywca wieprzowego

W dniach 13–19.03.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za trzodę chlewną płaciły 4,97 zł/kg, czyli więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku żywiec wieprzowy był o 14,5% droższy.
 
Zwyżkę cen wieprzowiny w odniesieniu do poprzedniego tygodnia odnotowano też w większości krajów Unii Europejskiej. W dniach 13–19.03.2017 r. za świnie rzeźne klasy E średnio w UE płacono 156,19 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż przed miesiącem. Żywiec ten był również o 22% droższy niż przed rokiem.
 
Cena wieprzowiny tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wynosiła 152,43 EUR/100 kg i była większa o 7% niż w Holandii, o 5% niż w Danii, ale o 5% mniejsza niż w Niemczech. W trzecim tygodniu marca br. na rynku krajowym odnotowano dalszy spadek cen bydła.
 
Ceny żywca wołowego
 
W dniach 13–19.03.2017 r. zakłady mięsne (dane ZSRIR MRiRW) za żywiec wołowy płaciły dostawcom 6,25 zł/kg, a więc o ponad 1% mniej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku cena tego żywca była jednak o 2% wyższa.
 
Ceny żywca drobiowego
 
W dniach 13–19.03.2017 r. kurczęta brojlery zakłady drobiarskie kupowały po 3,41 zł/kg, tj. drożej o 1% niż tydzień wcześniej i o 7% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena kurcząt była również o 1% wyższa. Za indyki otrzymywano 5,02 zł/kg, a zatem o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Cena indyków była jednak o 9% mniejsza niż przed rokiem.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
W dniach 13–19.03.2017 r. półtusze wieprzowe zbywano po 7,13 zł/kg, czyli drożej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku ceny półtusz wieprzowych zwiększyły się o 14%.
 
Za kompensowane ćwierćtusze wołowe zakłady mięsne uzyskiwały 12,78 zł/kg względem 12,83 zł/kg w poprzednim tygodniu i 12,84 zł/kg przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku ceny ćwierćtusz wołowych wzrosły o 2%.
 
Tuszki kurcząt zakłady drobiarskie sprzedawały po 5,38 zł/kg, a więc taniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale o 3,5% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wynosiła 8,44 zł/kg i była wyższa o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami z tego samego okresu 2016 roku tuszki kurcząt podrożały o 1%, a tuszki indycze potaniały o 8%.
 
Krajowe ceny prosiąt
 
Na krajowych targowiskach w dniach 13–19.03.2017 r. (według danych ZSRIR MRiRW) cena jednego prosięcia wynosiła 185 zł. Była ona większa o 1% niż tydzień wcześniej, o 5% niż przed miesiącem oraz o 32% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: