Rynek mięsa w Polsce (19.09.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (19.09.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 13–19.09.2021 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za świnie rzeźne płaciły dostawcom 4,35 zł/kg, czyli mniej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 14% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była niższa o 10% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Cena półtusz wieprzowych ukształtowała się w granicy 6,63 zł/kg, a zatem mniejszej o 3% niż tydzień wcześniej oraz o 11% niż w trzecim tygodniu sierpnia br. W stosunku do notowań sprzed roku półtusze wieprzowe potaniały o 5,5%.

Ceny zakupu żywca wołowego

Od połowy lipca br. utrzymuje się wzrostowy trend cen zakupu żywca wołowego. W trzecim tygodniu września br. bydło rzeźne nabywano po 7,88 zł/kg, czyli drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego żywca była wyższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 26% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W ślad za zwyżką cen w skupie drożeją elementy wołowe w zakładach mięsnych. W dniach 13–19.09.2021 r. kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat zbywano po 15,18 zł/kg, czyli drożej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była również wyższa o 17% niż w tym samym okresie 2020 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W trzecim tygodniu września br. w zakładach drobiarskich potaniały wszystkie monitorowane rodzaje żywca drobiowego. Za kurczęta brojlery dostawcy uzyskiwali 3,99 zł/kg, tj. mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż przed miesiącem. Cena indyków ukształtowała się na poziomie 4,88 zł/kg, a więc niższym o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 3% niż przed miesiącem. Gęsi potaniały o 4% do 9,71 zł/kg, ale były droższe o 1,5% niż w trzecim tygodniu sierpnia br. Na w miarę stabilnym poziomie utrzymuje się cena skupu kaczek brojlerów, która w omawianym tygodniu, podobnie jak tydzień i miesiąc wcześniej, wyniosła 4,97 zł/kg. W porównaniu z tym samym tygodniem 2020 r. gęsi były droższe o 31%, kurczęta brojlery – o 24%, indyki – o 17,5%, a kaczki brojlery – o 17%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Cena zbytu tuszek kurcząt patroszonych wyniosła 5,30 zł/kg i była niższa o 7,5% niż przed tygodniem oraz o 12% miesiąc wcześniej. Tuszki indyków w obrębie tygodnia podrożały o 1% do 10,71 zł/kg, ale były o 0,04 zł/kg tańsze niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku cena tuszek kurcząt była wyższa o 7%, a indyków – o 31%.


Tagi:
źródło: